Trwa sztafeta pism

OBORNIKI. Wojewoda poznański nie bardzo mając co zrobić z niszczejącym budynkiem po dawnych milicyjnych konsumach, przekazał go, za pośrednictwem starosty, burmistrzowi Obornik. Ten przejął budynek i zlecił inwentaryzację stanu faktycznego oraz wycenę niezbędnego remontu.

Budynek stał przez ponad ćwierć wieku pusty, użytkowany był tylko przez krótki czas i nikt nie ma wątpliwości, że modernizacji potrzebuje, a ponadto dalece odbiega standardem energetycznym od obecnych norm i trzeba w nim wykonać też termoizolację.

Burmistrz Szrama ostatecznie zadecydował, że będzie w nim urzędowała opieka społeczna. Gminny Program Wspierania Rodziny oraz zadania nałożone przez rząd na gminę, a wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny oraz o pieczy zastępczej i pomocy państwa w wychowaniu dzieci wymagają urzędników i pomieszczeń. Rząd zadania narzuca, ale z finansami i miejscem na ich realizacja musi uporać się gmina. Tomasz Szrama napisał w tej sprawie 13 czerwca do premier Szydło, jednak bez rezultatu. Teraz w tej samej sprawie napisał do minister Kempy wojewoda Wielkopolski w nadziei, że sprawa ruszy wreszcie z miejsca.

Na remont potrzebny jest okrągły milion złotych, którego gmina w planie swych wydatków nie ma. Pani wojewoda zauważyła w piśmie, do którego udało się nam dotrzeć, że władze Obornik zaplanowały harmonogram na 10 miesięcy od dnia przejęcia placu przebudowy budynku i czas ten nieubłaganie mija. Jest gotowa kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz pozwolenie na budowę. Jest audyt energetyczny, a nawet ekspertyza ornitologiczna. Jest zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie terenów objętych programem natura 2000, a urzędnicy pomocy społecznej duszą się w ciasnocie, zagęszczonej dodatkowo przez potężne stosy dokumentacji dotyczącej programu Rodzina 500 +. Brakuje jedynie odpowiedzi rządu, kiedy wojewodzie przekaże pieniądze w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, by ten mógł wesprzeć remont przekazanego gminie budynku po milicyjnych konsumach.

Podobne artykuły