Sytuacja w powiatowej służbie zdrowia

POWIAT OBORNICKI. Mądrzy ludzie powiadają, że chorować należy tak nieznacznie, aby się lekarz nie zorientował. Jeżeli jednak już choroba jest, warto wiedzieć, na jaką pomoc mieszkańcy powiatu obornickiego mogą liczyć.

W roku 2016 nie było kontraktowania usług medycznych, lecz wyłącznie aneksowanie dotychczasowych umów, więc wiele się od minionego roku nie zmieniło. Umowy na świadczenie ambulatoryjnych specjalistycznych usług medycznych (AOS) zawarte w 2012 r. są umowami wieloletnimi, obejmują lata 2012-2016. Wieloletnie umowy podpisano również na usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej. Od 2014 r. obowiązuje umowa na świadczenie usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Taką pomoc realizuje NZOZ OBST Ambulans Union Ratownictwo Medyczne. Została ona zawarta na okres trzech lat i obowiązuje do marca 2017 roku.

Bez skierowania przysługuje prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych udzielanych przez: ginekologa i położnika, dentystę, wenerologa, onkologa oraz psychiatrę. Prawo to dotyczy również ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, gdy choruje się na gruźlicę, gdy jest się zakażonym wirusem HIV, jest się inwalidą wojennym i wojskowym, kombatantem, osobą represjonowaną lub cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych.

We wszystkich pozostałych przypadkach niezbędne jest skierowanie. Oryginał skierowania należy dostarczyć do poradni, do której się zarejestrowaliśmy (telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej) w ciągu 14 dni roboczych – pocztą, osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Jeśli pacjent zostanie skreślony z listy, ponieważ rezygnuje z wizyty, zabiegu itp., świadczeniodawca zwraca pacjentowi oryginał skierowania. Wszystkie usługi medyczne, za wyjątkiem ratujących życie i porodów, są niestety limitowane. Z tego powodu pacjenci nie są przyjmowani w dniu rejestracji, lecz są zmuszeni oczekiwać na wyznaczony termin, a terminy te są często zmorą chorujących, dla których czas odgrywa ważną rolę.

W tym roku średni okres oczekiwania na przyjęcie w poradni specjalistycznej nie uległ poprawie i wynosi około 2-3 miesięcy. Najdłuższy czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala w trybie planowym wynosi aż 7 miesięcy, a na udzielenie ambulatoryjnej porady specjalisty czekać trzeba pół roku, więc z owej porady skorzystają jedynie silne organizmy. W sprawach nagłych związanych z zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenci przyjmowani są poza kolejnością.

W przypadku obornickiego, rozbudowanego szpitala okres oczekiwania na przyjęcie na poszczególne oddziały wynosi:

Oddział Wewnętrzny – przypadek pilny w dniu zgłoszenia lub następnym, a przypadek stabilny – około 1, 5 miesiąca.

Oddział Chirurgiczny – przypadek pilny w dniu zgłoszenia lub następnym, a przypadek stabilny – około 4 miesięcy.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy – przypadek pilny w dniu zgłoszenia lub następnym, a przypadek stabilny – około 4 miesięcy.

Oddział Dziecięcy – przypadek pilny w dniu zgłoszenia lub następnym, a przypadek stabilny – około 1 tygodnia.

Oddział Ortopedii Traumatologii Narządów Ruchu – przypadek pilny w dniu zgłoszenia lub następnym, a przypadek stabilny – około 7 miesięcy.

Średni czas oczekiwania do wybranych poradni specjalistycznych wynosi:

Tomografia Komputerowa – przypadek pilny kilka dni do 3 tygodni, a przypadek stabilny około 3 – 4 miesięcy.

Pracownia endo/kolonoskopii – przypadek pilny kilkanaście dni do 3 tygodni, a przypadek stabilny około 4 – 5 miesięcy.

Poradnia ortopedyczna – przypadek pilny kilkanaście dni do 3 tygodni, a przypadek stabilny około 6 miesięcy.

Poradnia endokrynologiczna – przypadek pilny – około 3 miesiące, a przypadek stabilny około 6 miesięcy.

Poradnia kardiologiczna – przypadek pilny około 1 miesiąca, a przypadek stabilny około 6 miesięcy.

Poradnia ginekologiczno-położnicza – przypadek pilny kilka dni do tygodnia, a przypadek stabilny około 1 miesiąca.

Poradnia chirurgiczna – przypadek pilny w dniu zgłoszenia lub następnym, a przypadek stabilny – około 1 tygodnia.

Poradnia urologiczna – przypadek pilny kilkanaście dni do 3 tygodni, a przypadek stabilny – około 6 miesięcy.

Poradnia zdrowia psychicznego – przypadek pilny około 2-3 tygodni, a przypadek stabilny około 3 miesięcy.

Poradnia diabetologiczna – przypadek pilny około 3 miesięcy, a przypadek stabilny około 5 miesięcy.

Poradnia pulmonologiczna – przypadek pilny kilkanaście dni jednak nawet do 4 tygodni a przypadek stabilny- około 6 miesięcy.

Poradnia okulistyczna – przypadek pilny kilkanaście dni, a przypadek stabilny około 4 miesięcy

Jak widać, chorowanie powinno być domeną li tylko osób cierpliwych. W odniesieniu do ratownictwa medycznego, gdzie czas gra ogromna rolę, nie nastąpiły żadne istotne zmiany prawne a technicznie wygląda to tak, że w razie potrzeby przyjadą szybko albo trzeba będzie długo czekać.

Państwowe Ratownictwo Medyczne to system powołany dla realizacji zadań państwa, polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, który należy rozumieć, jako stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała albo utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynność ratunkowych i leczenia. To tylko zapis formalny. W praktyce dzwonimy do Poznania a tam decydują, którą karetkę wysłać. Z relacji na naszych łamach wynika, że czasami proces decyzyjny, jak i sam dojazd do potrzebującego nagłej pomocy, trwa zdecydowani zbyt długo i kilka osób rocznie umiera tylko z tego powodu. W powiecie działają jedynie dwa zespoły ratownictwa medycznego: Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny i Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy. Wszelkie próby pozyskania trzeciego zespołu jak na razie trafiają w próżnię. Przekazując czytelnikom tę garść informacji życzymy im dużo zdrowia.

Podobne artykuły