Rady sołeckie radziły

GMINA RYCZYWÓŁ. W minionym tygodniu informowaliśmy o naradzie sołtysów. W piątek 22 lipca spotkali się przedstawiciele rad sołeckich gminy Ryczywół. Okazją było szkolenie dotyczące planowania i realizacji przyszłorocznego funduszu sołeckiego.

Tu rad udzieliła skarbnik Gminy Ryczywół, Genowefa Nędza. Przypomniała zgromadzonym, że fundusz sołecki  to pieniądze znajdujące się w budżecie gminy i zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców. Omówiła podstawę prawną i zasady tworzenia oraz wydatkowania tego funduszu. – Zanim sołtys dostanie w lipcu od wójta informację o tym, ile jego sołectwu przypadnie pieniędzy na zaplanowane przedsięwzięcia, które mają być sfinansowane z  funduszu sołeckiego, trzeba wiedzieć, jakie są ograniczenia, na co można przeznaczyć środki funduszu sołeckiego, a na co nie. Mieszkańcy powinni mieć świadomość, że są to ograniczenia wynikające nie tylko z procedur i z kwoty, która przypadnie na ich sołectwo, ale m.in.  także z tego, że nie można z tych  pieniędzy sfinansować zadań, które nie są wymienione w ustawie o samorządzie gminnym jako zadania własne gminy – wyjaśniła pani skarbnik. Wójt Renata Gembiak ? Binkiewicz dodała: nie można inwestować pieniędzy z funduszu sołeckiego w nieruchomości nienależące do gminy. 

Przedstawiciele sołectw większość funduszu sołeckiego przeznaczają na utrzymanie dróg gruntowych. Kontestowali decyzje podejmowane przez te sołectwa, które planują inwestowanie głównie w świetlice wiejskie czy tereny rekreacyjne oraz na organizowaniu wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców. 

Wójt zwróciła uwagę na potrzebę dobrego przygotowania pomysłów i oszacowania kosztów zadań jeszcze przed zebraniem wiejskim, w czasie którego ma być uchwalony kolejny fundusz sołecki. Warto tak go zaplanować, aby potem możliwe było wnioskowanie o dofinansowanie w konkursach dla sołectw i wiejskich stowarzyszeń, organizowanych przez Urząd Marszałkowski  w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

W trwającym do końca sierpnia konkursie o nazwie ?Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw?, sołectwa planujące np. zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, sprzętu nagłaśniającego czy materiałów promujących sołectwo, mogą uzyskać dodatkowo nawet 5.000 zł. Gmina jako taka nie może jednak złożyć wniosku o to dofinansowanie, jeśli sołtys już dokonał zakupu. 

Renata Gembiak-Binkiewicz poprosiła sołtysów i członków rad sołeckich, aby przedyskutowali z mieszkańcami możliwość wzbogacania środków sołeckich o pieniądze zewnętrzne. – Od lat robi to skutecznie sołtys Marzena Otolińska w Radomiu. W 2015 roku gmina pozyskała dofinansowanie na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i wyczyszczenie stawu w sołectwie Tłukawy, a w tym roku na budowę ziemnego toru rowerowego w sołectwie Ryczywole – wyliczyła wójt

Uczestnicy zebrania przyznali, że tego typu spotkania informacyjne dla członków rad sołeckich warto organizować. Ustalono, że będą się odbywać co pół roku. 

Podobne artykuły