Program Rewitalizacji

GMINA ROGOŹNO. Rogoźno przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. Dokument ten będzie odgrywać bardzo ważną rolę w nowym okresie programowania Unii Europejskiej. Pozwoli bowiem określić priorytetowe działania w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie Gminy Rogoźno. Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar zdegradowany to przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne (społeczne, gospodarcze, przestrzenne) oraz problemy, które wpływają na pogorszenie jakości życia mieszkańców. Władze Rogoźna zwróciły się do mieszkańców gminy z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu Rewitalizacji.

Podobne artykuły