Oborniczanie nadal zamożni, czyli śledzenie rankingów

POWIAT OBORNICKI. Śledząc kolejny ranking przygotowany przez miesięcznik samorządowy Wspólnota nie można było nie zauważyć, iż w 2015 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, dochody samorządowe wzrosły o około 2,5 procenta. Nie jest to bardzo dużo, wzrost był nawet wolniejszy od zmiany PKB, ale dramatycznie to też nie wygląda. Wzrastały dochody gmin (o 4 procent) i miast na prawach powiatu (o prawie 3,5 procent}. Minimalnie (o niecałe 0,5 procent) obniżyły się za to dochody powiatów, a nieco szybszy spadek (prawie 4 procent) można zaobserwować w województwach.

W nieunikniony sposób zmniejszyły się udziały samorządów w podziale dochodów z PIT. Podatek bankowy, podatek od sklepów wielkopowierzchniowych – oba odbiją się niekorzystnie na wpływach z CIT, a zatem dotkną budżety gminne i powiatowe.

Analizując zamożność samych mieszkańców gmin nie można było pominąć faktu, że sytuacja się stabilizuje, bo wcześniejsze wielkie dotacje unijne windowały niektóre gminy w rankingu wysoko, ale na krótko.

Teraz wykres jest bardziej płaski a wyniki wyrazistsze.

I tak pod względem zamożności mieszkańców gminy liczonej na głowę (percapita) gmina Oborniki znalazła się wśród 267 gmin na prawach powiatu na całkiem niezłym 86 miejscu z dochodem liczonym na jednego mieszkańca – równo 2700 złotych. Rok temu była na 77 a jeszcze rok wcześniej nawet na 33 miejscu.

To dobry wynik w porównaniu choćby z rokiem 2008, gdy gmina zajmowała dopiero 166 miejsce.

Dobrze też gmina Oborniki wypadła w porównaniu z gminami ościennymi. Gmina Rogoźno zajęła dość odległe 398 miejsce, a gmina Ryczywół miejsce 576. Obie te gminy we wszystkich ocenianych okresach były na z grubsza podobnym poziomie, a gmina Ryczywół najgorszy wynik odnotowała z pewnością w roku 2009 zajmując dopiero 1051 miejsce wśród gmin wiejskich w całym kraju.

Już tylko dla ilustracji warto dodać, że gmina Szamotuły zajęła 117 miejsce z dochodem na mieszkańca 2599 złotych a gmina Wągrowiec miejsce 712.

Bardzo kiepsko wypadł w swej kategorii niestety powiat obornicki. Na ocenianych 314 powiatów zajął dopiero 240 miejsce z dochodem na mieszkańca zaledwie 595 złotych i zapewne, gdyby nie dość zamożna gmina Oborniki, wynik byłby zdecydowanie gorszy.

Podobne artykuły