Kolejny etap remontu kościółka

OBORNIKI. Jednym z najcenniejszych zabytków Obornik jest zbudowany w 1766 roku z fundacji Łucji Łoyczykowskiej kościół pw. św. Krzyża. Drewniany budynek o konstrukcji szachulcowo-zrębowej oraz późnobarokowe i rokokowe z wyposażenie z okresu budowy kościoła zachwycają  zarówno turystów, jak i mieszkańców.

Niestety, czas nie był dla niego tak łaskawy, z roku na rok przybliżając konieczność podjęcia kosztownych i długotrwałych prac konserwatorskich. Wieloetapowa modernizacja budynku rozpoczęła się w ubiegłym roku. Kościół wzbogacił się o nową wieżę, której remont niósł za sobą historyczne odkrycie. Umieszczona w miedzianej kuli pod krzyżem puszka skrywała dokumenty z 1883 r., dotyczące remontu i budowy świątyni.

Obecnie kończy się etap drugi, polegający na zabezpieczeniu bryły kościoła. W ramach opieki nad zarejestrowanymi zabytkami, środki na ten cel zostały wyłożone z budżetu gminy. Prace związane z wykonaniem dachu oraz zabezpieczeniem i uzupełnieniem charakterystycznych dla budowli elementów drewnianych kosztowały ok. 200 tys. zł.

– Cieszę się, że Gmina Oborniki wygospodarowała środki na wsparcie modernizacji ?kościółka?. To nasz obowiązek, nie tylko wobec ustawodawcy, który wymaga od gminy opieki nad zabytkami, lecz również wobec turystów i mieszkańców naszego miasta, tych współczesnych, ale i tych przyszłych, którzy zaniedbań nigdy by nam nie wybaczyli. Kościół św. Krzyża to historyczna perełka naszego miasta, o którą musimy zadbać, perełką, którą musimy zachować dla przyszłych pokoleń ? podkreślił Tomasz Szrama.

Remont wparł także Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach budżetu za 2016 rok udzielił Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego dotacji w wysokości 250 000,00 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów takich zadań jak: remont dachu, wzmocnienie belek stropowych i pierwszy etap prac przy ścianach zewnętrznych. Wedle słów Ewy Bortkiewicz, dyrektora departamentu ochrony zabytków: beneficjent oświadczył, że całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie 575 012 złotych.

Wynika z tego, że trzeba będzie zdobyć jeszcze nieco grosza, by remont zakończyć. Tymczasem rewitalizacja kościoła jest bacznie obserwowana przez mieszkańców Obornik, jak i przez przejeżdżających w pobliżu podróżnych.

Podobne artykuły