Zenon Szrama przewodniczy radzie Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

OBORNIKI. Wybory w Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyłoniły nową radę nadzorczą.

Kadencja rady kończy się po upływie trzech lat i trzeba powołać nową, siedmioosobową radę na kadencję na lata 2016 – 2019. Jej wybór odbywa się podczas czterech zebrań, a z podsumowania wszystkich głosów wynikło, że zasiądą w niej osoby pracujące już w radzie oraz osoby w niej nowe.

Rada po wyborze ukonstytuowała się i w wyniku podjętych decyzji jej skład jest następujący: Zenon Szrama został przewodniczącym rady nadzorczej a Włodzimierz Majchrzak jego zastępcą. Bogumił Sztuba przewodniczy komisji rewizyjnej, a sekretarzem rady jest Arletta Lis. Ponadto członkami rady nadzorczej zostali: Józef Haraj, Czesław Karolczak i Włodzimierz Nowacki.

Już tylko z reporterskiego obowiązku chcemy zauważyć, że większość członków rady uzyskała w wyborach zbliżoną ilość głosów, co dowodzi tego, iż wszyscy cieszą się podobnym poziomem zaufania wyborców. Na czele listy z wynikiem zdecydowanie najlepszym stanął Zenon Szrama, któremu z tego miejsca gratulujemy wyboru.

Pan Zenon ma doświadczanie w pracy tego rodzaju organu i ogromną energię niezbędną do przewodzenia władzom spółdzielni. Tu warto zauważyć, że OSM jest czymś w rodzaju miasta z ponad 10 tysiącami mieszkańców, z pokaźnym budżetem i ogromnym majątkiem.

Podobne artykuły