Przeżyli pół wieku razem

ROGOŹNO. Pięć par z gminy Rogoźno, które zawarły związek małżeński ponad pół wieku temu, otrzymały medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadane im przez prezydenta RP.

Uroczystość wręczenia tych wyjątkowych wyróżnień odbyła się w sali kawiarnianej Rogozińskiego Ośrodka Kultury, a uczestniczyli w niej, poza odznaczonymi, również członkowie ich rodzin. Bohaterami wydarzenia byli: Bolesława i Bronisław Myrdowie, Zofia i Zdzisław Hinzowie, Krystyna i Kazimierz Kaniewscy, Zdzisława i Bronisław Klujowie oraz Zofia i Józef Pietrzakowie.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Izabela Lüdtke powitała ich słowami: Poważna, a zarazem uroczysta to chwila, która daje możliwość obchodzenia 50-lecia pożycia małżeńskiego. 50 lat temu na pytanie czy pragniecie zawrzeć związek małżeński, odpowiedzieliście tak. Pół wieku wspólnie przebytej drogi przez dwoje bliskich sobie ludzi dzielących każdą dobrą i złą chwilę, trudy i przyjemności, smutki i radości, jakie niesie każdy dzień naszego życia, to dowód pełnego zrozumienia, wzajemnego szacunku, zaufania do siebie, to dowód więzi uczuciowej, która pozwala przezwyciężyć wiele przeciwności napotykanych w życiu.

Wzruszeni jubilaci, we wspólnie wypowiadanej rocie, dziękowali sobie za miłość i opiekę małżeńską oraz przyrzekali zrobić wszystko, aby ich małżeństwa były nadal szczęśliwe. Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” wręczył im burmistrz Roman Szuberski, składając przy okazji indywidualne życzenia. Pary otrzymały też listy gratulacyjne i bukiety kwiatów.

W dalszej części uroczystości wzniesiono toast za zdrowie małżonków, a wokalistki zespołu „TO-MY” umiliły czas wszystkim zebranym utworami na cześć uhonorowanych par

Podobne artykuły