Podsumowanie roku i wyróżnienia dla wybitnych oborniczan

OBORNIKI. Tegoroczna sesja nadzwyczajna rady miejskiej, która podsumowywała miniony rok burmistrza Obornik oraz rozpoczynała finałową część Dni Obornik miała jak zwykle godną oprawę, choć upał dawał się wyraźnie we znaki. Przewodniczący rady miejskiej Paweł Drewicz oświadczył: daję panom dyspensę na strój i proponuję zdjąć marynarki.

Wśród słuchających tych słów byli posłowie Krzysztof Paszyk oraz Jakub Rutnicki. Przybyła też przewodnicząca sejmiku wielkopolskiego Zofia Szalczyk, był starosta obornicki Adam Olejnik z zastępcą Andrzejem Okpiszem, samorządowcy z innych gmin, dyrektorzy urzędów współpracujących z Obornikami, radni i wielu innych.

Burmistrz Tomasz Szrama zauważył: Wprost trudno uwierzyć, że minął już rok od poprzedniej uroczystej sesji, że kolejny raz świętujemy radosny czas Dni Obornik. Czas biegnie nieprzejednanie, lecz jak pisała Olga Tokarczuk: porządkuje on rzeczywistość. Nie ma powodu, by się go bać. Czas jest naszym sprzymierzeńcem. To z jego perspektywy obserwujemy zmieniające się otoczenie.

Podsumował osiągnięcia gminy i wyliczył jej sukcesy. Podzielił się z zebranymi garścią refleksji na temat pozytywnych zmian w miejskiej przestrzeni. – Koncentrujemy się na niedostatkach, nad tym, co nam przeszkadza, co utrudnia nam funkcjonowanie, do ułatwień przyzwyczajamy się szybko. Nowa droga, chodnik, wsparcie stowarzyszenia, klubu, dofinansowanie wyjazdu, organizacji uroczystości ? cieszą, lecz jednocześnie zaostrzają apetyt zmian. W morzu potrzeb, każda z grup ma swoje racje, każda ma swoje oczekiwania. Rolą władz natomiast jest prowadzenie polityki równowagi. Dostrzeganie potrzeb, rozwiązywanie problemów, ale przede wszystkim szacunek i uznanie wobec działalności społeczności lokalnej. Zaangażowani, aktywni mieszkańcy zrzeszający się w organizacjach, stowarzyszeniach, czy klubach są podstawowym ogniwem sprawnie działającego samorządu. Są bliżej problemów poszczególnych grup i mogą zwrócić uwagę na sprawy zapomniane, czy przeoczone. To ludzie Ci, integrują mieszkańców i dbają o rozwój miejscowości.

Burmistrz zwrócił się też bezpośrednio do radnych z Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miejskiej i Obornickiej Rady Seniorów: Mądry człowiek uczy się od innych, głupi wie już wszystko ? mówi stare porzekadło. Jestem szczęśliwy, że stojąc na czele gminy nie jestem w tym miejscu sam. Wsparciem w podejmowaniu decyzji, inspiracją i podporą są aktywne i sprawnie działające Rady. Dziękuję wam za uwagi, rzeczowe argumenty, podyktowane faktyczną troską o dobro naszej gminy a nie wyłącznie kreowaniem politycznego kapitału.

Szrama wspomniał w paru słowach o największych tegorocznych inwestycjach, a potem przeszedł do święta miasta: W tym roku Dni Obornik rozpoczęliśmy już w ubiegłym tygodniu, pobiliśmy rekord Polski w tańcu zwanym ?belgijką?, zmierzyliśmy się w biegu komandosów, otworzyliśmy zupełnie nowe trasy Nordic Walking, świętowaliśmy wraz z biblioteką, najlepszym uczniom wręczyliśmy Oskary, a to dopiero początek.

Uroczysta sesja rady miejskiej była doskonałą okazją do wyróżnienia tych wyjątkowych. Do grona odznaczonych wcześniej prawie 100 osób dołączyli kolejni Zasłużeni dla Ziemi Obornickiej: znana i uznana lekarka Halina Jaxa Bykowska, założyciel i prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Edward Mączyński, była sekretarz gminy, współtworząca powiat obornicki Ewa Thiem, prezes Ogrodów Działkowych Relaks i wieloletni działacz społeczny Czesław Eliks a pośmiertnie działacz sportowy i nauczyciel Stefan Hoeft, za którego zaszczytny medal odebrała małżonka. Laudacje dotyczące tych osób przytoczymy w kolejnym wydaniu Ziemi Obornickiej

Wyróżnienia Burmistrza Obornik otrzymała Barbara Bacic Gaertner, za pracowitość i aktywność na rzecz lokalnego środowiska Rożnowa jak i całej gminy Oborniki. Za szerzenie współpracy z rodakami na Litwie. Za podejmowane działania o charakterze wychowawczym i opiekuńczym, propagowanie postaw patriotycznych oraz bezinteresowną chęć niesienia pomocy – jak stwierdził Szrama, dodając: Angażuje się pani w wiele przedsięwzięć o charakterze społecznym, dobroczynnym i opiekuńczym, wkładając w nie zarówno swój czas, energię, jak i zawsze otwarte serce. Krzewiąc wśród dzieci i młodzieży szlachetne idee od lat aktywnie działa pani w Związku Harcerstwa Polskiego. To także dzięki pani inicjatywie, ogromnej determinacji i pasji już czterokrotnie wsparto ludność polską na Litwie. Jest pani ceniona zarówno jako nauczyciel, wychowawca, instruktor, o cudownej wrażliwości i bogactwie pomysłów.

Kolejnym wyróżnionym był Mieczysław Borucki z OSP Ocieszyn. Burmistrz powiedział: Jest pan zasłużonym druhem Ochotniczej Straży Pożarnej, w której pełni pan zaszczytną funkcję Gminnego Komendanta. Wyróżnił go: – Za codzienny wysiłek i skuteczność w wypełnianiu powierzonych obowiązków oraz podejmowane działania na rzecz rozwoju gminnych struktur Ochotniczej Straży Pożarnej. Zarówno wśród druhów, jak i mieszkańców, cieszy się Pan wyjątkową pozycją i autorytetem. Pana niezawodność i chęć działania sprawiają, że nie waha się Pan podejmować trudnych i często niebezpiecznych zadań, a jednocześnie aktywnie angażuje się Pan w liczne przedsięwzięcia społeczne.

Wyróżniony został też Eugeniusz Kierstan, przewodniczący Obornickiej Rady Seniorów za: Działalność na rzecz seniorów z gminy Oborniki oraz osobiste zaangażowanie w realizację przedsięwzięć kierowanych ku starszym mieszkańcom. Wiele cennych przedsięwzięć kierowanych ku seniorom powstało z Pańskiej inicjatywy – stwierdził Szrama.

Wyjątkowo gromkimi oklaskami przyjęto wyróżnienie honorowe dla Mateusza Szymańskiego, dzielnego maszynisty, który swym śmiałym i skutecznym działaniem zminimalizował skutki zderzenia z ciężarówką, która nieprawnie wjechała na tory na trasie Wągrowiec-Poznań. Burmistrz uznał, że: poczucie bezpieczeństwa jest dla każdego najważniejsze. Pana odwaga i zimna krew pomogły uratować rzecz najcenniejszą ? ludzkie życie. Za odwagę w dramatycznej sytuacji oraz poczucie obowiązku niesienia pomocy i podjęte ryzyko nadaję honorowe wyróżnienie. Nie wahał się pan ani chwili stojąc w obliczu zagrożenia, instynktownie ruszając na ratunek osobom, których zdrowie i życie leżało w pańskich rękach. Ten heroiczny czyn połączony z wrażliwością na los drugiego człowieka sprawiły, że możemy być dumni, że jest pan mieszkańcem Ziemi Obornickiej. Pana czynna postawa jest doskonałym przykładem społecznego zaangażowania i stanowi wzór do naśladowania.

Honorowe wyróżnienie otrzymał też burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa. Od początku kadencji swymi cennymi działaniami wspierał on partnerskie kontakty i przyjacielskie relacje gmin Oborniki i Oborniki Śląskie. Zainicjował odnowienie umowy partnerskiej pomiędzy oboma miastami, wspierając budowanie coraz szerszego pola kontaktów i nawiązywania przyjaźni, tworzących klimat współpracy i zaufania.

Prezesi Kapituły Unii Wielkopolan, stawiającej sobie za cel rozwój samorządności w kraju, jak również rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny wyróżnili w tym roku: przedsiębiorców, którzy w wyjątkowo sprawnie omijają rafy świata biznesu głosząc sprawność obornickiej przedsiębiorczości daleko poza granicami gminy. Byli to: Dariusz Napierała i Włodzimierz Kowalczak – właściciele firmy Darwo, świadczącej usługi budowlane na terenie całego kraju – firma Antoniego i Marcina Gędków, znana z budowy obiektów szklarniowych także daleko poza Polską oraz spółka gminna PGKiM, reprezentowana przez prezesa Sławomira Haraja oraz członka zarządu Agnieszkę Busza Nowaczyk, która to spółka przystąpiła do programu Obornickiej Jakości w roku 2012. Choć spółka przegrała ważny przetarg, potrafiła poradzić sobie z problemem, zyskując jako podwykonawca szeroki rynek usług oraz zadowolonych klientów.

Wszystkich wyróżnianych nagradzano brawami, a przerywnikami sesji były występy młodych obornickich piosenkarzy. Gdy został wyczerpany program spotkania przyszedł czas na poczęstunek, o który zadbały panie zajmujące się kuchnią i stołówką Zespołu Szkół przy ulicy Obrzyckiej. Był to doskonały czas na spotkania, rozmowy i spostrzeżenia.

Podobne artykuły