Absolutorium dla wójt Ryczywołu

RYCZYWÓŁ. Ubiegłotygodniowa sesja rady gminy Ryczywół była bardzo ważna dla wójt Renaty Gembiak-Binkiewicz, gdyż po raz pierwszy radni oceniali wykonanie przez nią budżetu uchwalonego przez radę gminy. O ile ubiegłoroczny budżet był w części budżetem jej poprzednika, o tyle ten wykonała już tylko nowa wójt. To wykonanie pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna rady gminy. Pozytywnie oceniły ją także poszczególne komisje problemowe. Pod zarządem Renaty Gembiak – Binkiewicz udało się wykonać wiele cennych inwestycji utrzymując cały czas stan finansów w ryzach. Wystarczy zauważyć, iż zadłużenie gminy wynosi obecnie tylko nieco ponad 4%, co stawia jej gospodynię w gronie najzaradniejszych.

Gdy doszło do dyskusji nad przyznaniem pani wójt absolutorium z wykonania budżetu, jej największy oponent radny Łukasz Krzyśko oświadczył: – Jest się z czego cieszyć! Mam nadzieję, że Ziemia Obornicka mnie zacytuje. Wynik finansowy jest bardzo dobry. Wykonanie wielu inwestycji sugerowało społeczeństwo.

Po tej laudacji powiało jednak umiarkowanym pesymizmem: obawiam się, że w przyszłości tak dobrego wykonania budżetu już nie będzie i podejrzewam, że władze podniosą w przyszłym roku podatki – wieszczył radny. Na koniec pan Łukasz ostro skrytykował przebudowę placu 1 Maja a już najbardziej stawianego tam wołu, dla którego jest nieprzejednanym nieprzyjacielem. Gdy radni dla odmiany skrytykowali radnego Krzysko, ten zmienił zdanie oświadczając: Rynek nie wygląda źle, ale i tak wół kompromituje gminę.

O ile wypowiedzi pana Łukasza są zwykle przyjmowane cierpliwie, jako tzw ?zbójeckie prawo opozycji do krytyki?, o tyle tym razem usłyszał od koleżanek i kolegów z rady pod swoim adresem wiele cierpkich słów. Radzono mu: więcej wyobraźni i większego zrozumienia. Ewa Knopczyk stwierdziła, że: w tej chwili rynek od rana do wieczora ma gości. Ludzie z poduszkami i kawą w termosie się tam spotykają. Ta cała pańska krytyka jest zupełnie nietrafiona. Dariusz Grządzielewski dodał: kieruje panem zazdrość.

Wiele osób pytało Łukasza Krzyśko: skąd się wzięły te wróżby, co do budżetu na rok przyszły?

Ostatecznie niemal cała rada 13 głosami podniosła rękę za udzieleniem wójt absolutorium. Jedynym wyjątkiem był Łukasz Krzysko, który pomimo wcześniejszych pochwał i pełnego uznania dla wójt Ryczywołu, głosował przeciw. Na koniec były gromkie brawa na stojąco, gratulacje i piękny bukiet kwiatów. Renata Gembiak-Binkiewicz nie kryła radości. Wyraziła wiele słów podziękowania, podkreślając, że: To dzieło wielu ludzi. Pojawiła się wokół mnie ogromna ilość wartości dodanych. Nie pamiętam by ktoś mi odmówił pomocy.

Podobne artykuły