Drobne kłopoty z 500+

GMINA RYCZYWOŁ. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole rozpoczął wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+. Według stanu na dzień 25 maja w gminie złożono 626 wniosków, w tym 50 w wersji elektronicznej. Wydano 541 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie wychowawcze. To druga transza po tej wypłaconej 22 kwietnia. Wówczas wypłacono 120 500 zł  dla 241 dzieci. Kolejna wypłata miała miejsce 23 maja na kwotę 886 362 zł dla 890 dzieci.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej systematycznie rozpatrują kolejne wnioski składane w kwietniu i maju. Z uwagi na konieczność weryfikacji sytuacji dochodowej rodziny za pośrednictwem portalu Empatia oraz okresowe trudności związane z pozyskiwaniem danych, możliwe są sytuacje, że osoby, które złożyły wnioski o świadczenie na drugie i kolejne dzieci (bez względu na posiadany dochód), otrzymają świadczenie nieco wcześniej niż pozostali wnioskodawcy. Pracownicy GOPS dokładają wszelkich starań, aby wnioski były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

Podobne artykuły