Czas na jeden szablon

GMINA OBORNIKI. Od dłuższego czasu trwa wałkowanie podczas obrad komisji problemowych rady miejskiej Obornik planów przestrzennych dotyczących czterech obornickich, ale i pozaobornickich deweloperów. Planują oni budowę budynków wielorodzinnych w Bogdanowie, Kowanówku oraz w Obornikach w okolicach Szkoły Podstawowej nr 3, przy ul. Kubiaka oraz innych lokalizacjach. Oczekiwania są najróżniejsze, w jednych przypadkach deweloperzy zamierzają stawiać niskie szeregowce nie przewyższające okolicznych domów, w innych przypadkach wnioskują o sadowienie budynków o wysokości 12 m lub więcej. Radni mają w tych kwestiach różne zdanie, a to często zależy niestety od stopnia sympatii lub niechęci poszczególnych radnych wobec poszczególnych deweloperów. Skutkuje to tym, że w jednej lokalizacji dopuszcza się możliwość postawienia wysokich budynków a w drugiej nie. Z cała pewnością najuczciwiej byłoby określenie takich samych warunków dla wszystkich, którzy są zainteresowani budową budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Oborniki. Czy uda się wypracować jednolity szablon, tego nie wiadomo. Wiadomo zaś, że różne grupy interesów i związani z nimi luźniej lub ściślej deweloperzy są mieszanką, która ma niewiele wspólnego z transparentnością poczynań radnych.

Podobne artykuły