Budowa Sosnowej pod kontrolą mieszkańców

RYCZYWÓŁ. Wójt Renata Gembiak-Binkiewicz, przy udziale kierownika RIR Krzysztofa Skowrońskiego oraz inspektorów nadzoru przekazała wykonawcy – Firmie Budowlanej JAMAL z Piły plac budowy związany z realizacją inwestycji „Budowa ulicy Sosnowej w Ryczywole wraz z kanalizacją deszczową?.

Na potrzeby realizacji tego zadania wykonawca utworzył skrzynkę e-mail dla mieszkańców ul. Sosnowej i nie tylko, którzy będą mogli zgłaszać swoje uwagi w przedmiotowej sprawie do czasu zakończenia inwestycji, tj. do 3 sierpnia tego roku. To nowość w kontaktowaniu się z przyszłymi użytkownikami inwestycji, która z pewnością nie pozostanie bez wpływu na jakość dokonywanej przebudowy, tempo tych prac oraz ich bezkolizyjność.

Podobne artykuły