Starosta uzyskał absolutorium za drugim podejściem

POWIAT OBORNICKI. W minioną środę, gdy stało się całkiem pewnym, że będą obecni wszyscy radni z koalicji rządzącej powiatem, zwołano w trybie dość pilnym sesję, by dokończyć tę z poprzedniego tygodnia, gdy staroście zabrakło jednego głosu poparcia i trzeba było sięgnąć po sztuczkę z zerwaniem quorum.

Tym razem głosowanie za absolutorium dla starosty powiatu obornickiego było wzorowe. Adam Olejnik uzyskał wystarczające poparcie i można mu szczerze gratulować skwitowania dyspozycji budżetem powiatu.

Tu trzeba przypomnieć, że absolutorium dotyczy głównie właściwej realizacji planów budżetowych powiatu i w tej materii nie ma niczego, co można by staroście zarzucić. Inna sprawą jest polityka, a tu niezbywalnym prawem opozycji jest wytykać, kwestionować i krytykować, co opozycja dość chętnie czyni.

Podobne artykuły