Ryszard Ciszak patronem objezierskiego kompleksu

OBJEZIERZE. Gościem ostatniej sesji rady miejskiej Obornik była Zyta Ciszak, wdowa po Ryszardzie Ciszaku, byłym samorządowcu, nauczycielu i działaczu sportowo społecznym. Jej wizyta związana była z propozycją nadania stadionowi i hali sportowej w Objezierzu imienia Ryszarda Ciszaka. Rada miejska jednogłośnie poparła ów projekt a burmistrz Tomasz Szrama przypomniał sylwetkę patrona, który poprzez swoją działalność na wielu polach, pozostawił dzieła, które przyczyniają się do rozwoju społecznego gminy. Swoją postawą, człowieka niezwykle zaangażowanego w bieżące sprawy i problemy, świadczył na każdym kroku o słuszności powierzenia mu przez społeczność ważnych funkcji.

Ryszard Ciszak był zasłużonym pracownikiem kulturalno-oświatowym i zaangażowanym działaczem społecznym. Był radnym rady miejskiej w Obornikach kilku kadencji. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego rady oraz przewodniczącego komisji oświaty. W latach 2002-2006 był przewodniczącym rady a obowiązki z tym związane pełnił do chwili przedwczesnej śmierci. Zawsze aktywny, zaangażowany, doskonale przygotowany stanowił wzór społecznej postawy. Był również członkiem rady sołeckiej wsi Objezierze oraz działaczem Towarzystwa Kulturalnego Objezierza i Okolic. Za swą działalność, sumienną pracę i zaangażowanie społeczne wielokrotnie nagradzany, w tym Medalem ?Zasłużony dla Ziemi Obornickiej? oraz ?Złotym Krzyżem Zasługi?, przyznanym przez prezydenta RP.

– Ryszard Ciszak szczególnie przysłużył się do rozwoju Objezierza, gdzie pracował zawodowo, ale także angażował się w miejscowe inicjatywy. Od 2003 roku pełnił funkcję prezesa LKS Orkan Objezierze i w czasie swojej prezesury zabiegał szczególnie, najpierw o otrzymanie infrastruktury sportowej, a później także o znaczny jej rozwój. W tym o budowę hali sportowej, która służy nie tylko społeczności Objezierza, ale właściwie mieszkańcom całej gminy. Dziełem, którego niestety nie zdążył osobiście dokończyć, było boisko ze sztucznej nawierzchni. Do samego końca nadzorował prowadzone prace, sugerował najlepsze rozwiązania, dbał o poziom wykonania inwestycji – przypomniał Tomasz Szrama i dodał: Ryszard Ciszak spowodował, że objezierski obiekt tętni życiem przez cały rok. Kładł zawsze szczególny nacisk na szkolenie i wychowanie w duchu sportowym najmłodszych. To dzięki niemu do dnia dzisiejszego w klubie Orkan działa kilka drużyn dziecięcych, które uczestniczą w zajęciach pod okiem wykwalifikowanej kadry.

Po głosowaniu Zyta Ciszak głosem drżącym ze wzruszenia podziękowała radnym za ich pamięć o panu Ryszardzie i chęć uhonorowania go w tak wyjątkowy sposób.

Podobne artykuły