Hala tańsza niż zakładano

RYCZYWÓŁ. 11 maja odbyło się otwarcie ofert w ogłoszonym przez władze gminy przetargu na budowę sali sportowo-widowiskowej w Ryczywole. Oferty złożyło sześć firm. Kwoty ofert wahały się w zakresie od 6.998 tys. zł do 8.626 tys. zł netto. Po przetargu okazało się, że wartość najkorzystniejszej oferty była mniejsza aż o ok. 22% w stosunku do ceny kosztorysowej, a tę określano w trosce o budżet na stosunkowo niskim poziomie.

Obserwując rozstrzyganie przetargów w branży budowlanej, można zauważyć, że spadek cen w porównaniu z kosztorysem inwestorskim waha się średnio od 20 do 30%. W tym przypadku owe 22% oszczędności ma moc podwójną, bo pieniądze zostaną w gminie, gdyż najkorzystniejszą okazała się oferta miejscowej prężnej firmy budowlanej. Ma ona mniejsze moce finansowo – wykonawcze, za to łatwiejszą logistykę.

– Przetarg na realizację wielkiej gminnej inwestycji był jak zawsze jawny i nieograniczony. Tym bardziej mogą dziwić sugestie obecnego na przetargu radnego Łukasza Krzyśki, dotyczące różnicy kwot zgłaszanych w ofertach różnych firm. Różnice wartości ofert różnych firm budowlanych w żaden sposób nie zależą od pracowników czy włodarzy Gminy Ryczywół i jest to normalnym standardem – usłyszeliśmy w murach gminnego magistratu. Pan Łukasz podczas poprzedniej sesji wymuszał na wójt i przewodniczącym rady gminy podanie wartości kosztorysu inwestorskiego. Nie mógł jej jednak tego dnia usłyszeć, bowiem zgodnie z obowiązującym prawem podanie do publicznej informacji o wysokości kosztorysu może się odbyć dopiero po otwarcia ofert, czyli po południa w dniu 11 maja. – Do chwili otwarcia ofert nie mogą zostać udostępnione żadne informacje, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpłynąć na czynności podejmowane przez wykonawców. Treść tego dokumentu i jego przedwczesne udostępnienie mogłyby mieć wpływ na kształtowanie ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a tym samym ? wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty. Ponadto działanie takie mogłoby zostać potraktowane jako naruszenie przez Gminę zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrażonej w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy zatem przyjąć, że dopiero po otwarciu ofert mogą być przekazane informacje wynikające z kosztorysu inwestorskiego, jak również udostępnieniu może podlegać jego treść a contrario – do chwili otwarcia ofert kosztorys inwestorski, jakkolwiek korzysta z przymiotu informacji publicznej, to jednak nie podlega udostępnieniu – twierdzi prawnik i zamyka tym sprawę.

– Naleganie Krzyśki o podanie tych danych do informacji publicznej w trakcie trwania sesji rady gminy była zatem naganne i nie powinno mieć miejsca. To świadczy o braku podstawowej wiedzy radnego w kwestii przetargów publicznych. W tej sytuacji brak odpowiedzi pani wójt czy przewodniczącego rady było działaniem zgodnym z obowiązującym prawem, a zarzuty z tytułu braku odpowiedzi na to pytanie były całkowicie bezpodstawne – ocenił kolegę jeden z radnych.

Kolejnym problemem są koszty inwestycji. Niższe niż pierwotnie zakładano, ale istotne. Gmina Ryczywół podjęła działania mające na celu odzyskanie podatku VAT od budowanej sali sportowo-widowiskowej. Wójt Renata Gembiak-Binkiewicz zapewnia: Złożono odpowiedni wniosek o stosowną interpretację przepisów. Wg wstępnej opinii takie odliczenie podatku VAT jest jak najbardziej możliwe. W związku z powyższym wartość inwestycji będzie kwotą netto tj. bez podatku VAT.

Istotną informacją jest również fakt, że w ramach budowy sali przewidziano też zagospodarowanie terenu, w tym m.in. budowę parkingów dla szkoły oraz budowę wewnętrznej drogi dojazdowej do placówek oświatowych. Oba te obiekty od czasu rozpoczęcia swojej działalności, tj. od ponad 15 lat, nie posiadają odpowiedniej infrastruktury. Do obu szkół uczęszcza rokrocznie prawie 800 dzieci, dlatego ta infrastruktura jest niezbędna.

– Jesteśmy bodajże jedyną szkołą w powiecie, która nie posiada drogi dojazdowej i parkingów wokół. Czas najwyższy to zmienić. Drogi te stanowią znaczy koszt tej inwestycji, bo ponad 600 tys. złotych – powiedziała pani wójt i na naszą prośbę wyjaśniła kwestię finansowania inwestycji. – Gmina Ryczywół złożyła już wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację w wysokości 1 mln. 800 tys. zł. Kolejnym źródłem finansowania jest Program LEMUR. W ramach tego programu złożony został wniosek o pożyczkę w wysokości 2,2 mln złotych. Wartość ta podlega umorzeniu z uwagi na pasywność sali, czyli jej wysoką energooszczędność. Gmina może zaoszczędzić na tym nawet 60% pożyczki, tj. 1,320 mln zł, co w rzeczywistości staje się kolejną dotacją możliwą do uzyskania przez Gminę Ryczywół. Innym źródłem finansowania będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Planowana wartość preferencyjnej pożyczki to ok. 2,2 mln zł. Kwota ta również podlega umorzeniu w wysokości do 25 %, pod warunkiem podpisana umowy z wykonawcą do końca sierpnia tego roku. Tak więc wartość tego umorzenia będzie stanowić 550 tys. zł.

Uwzględniając powyższe wyjaśnienia i biorąc pod uwagę wszystkie ograniczenia prawne, do realizacji inwestycji niezbędna będzie kwota środków własnych w wysokości ok. 800 tys. zł, rozłożona na lata 2016-2018. Kwota preferencyjnych pożyczek do spłaty w latach 2017-2031 stanowić będzie ok. 2,530 mln zł. Reasumując: łączny koszt inwestycyjny nowoczesnego obiektu sportowego to ok. 3,3 mln zł i dodatkowo rozłożony w ratach spłaty na kilkanaście lat oraz zwrot VAT-u. Taki montaż finansowy spowoduje, że można będzie prowadzić szereg innych inwestycji.

Pozostając przy temacie inwestycji gminnych warto przypomnieć, że poprzedni włodarze gminy zaciągali pożyczki na realizację różnych inwestycji. Na dokończenie budowy gimnazjum 1,2 mln zł. Na modernizację oczyszczalni ścieków 2, 305 mln zł. Na budowę dróg i tak dalej. Pożyczki zostały spłacone a roczne obciążenia budżetu z tego tytułu wynosiły od 430 tys. w 2009 roku do 1,815 mln w roku 2011 i 1,718 mln w 2012.

– Preferencyjne pożyczki są dla samorządów lokalnych korzystne i dlatego warto z ich pomocą realizować inwestycje gminne, gdy nie można liczyć jedynie na środki własne. Negowanie obecnie podejmowanych działań przez tzw. radnych opozycyjnych jest nieuzasadnione, tym bardziej, że realizowano inwestycje z pożyczek w poprzednich latach – powiedział radny Michał Bogacz dodając: Zaprojektowana hala będzie pełnowymiarowa i wybudowana w systemie pasywnym. Koszty jej użytkowania z uwagi na zastosowane rozwiązania techniczne będą dużo niższe od obecnych, dotyczących starego i dużego obiektu. Nie bez znaczenia jest fakt, że obecna hala posadowiona jest na gruncie Lasów Państwowych. Mimo wysiłków pani wójt, aby uregulować tę anomalię, Lasy Państwowe stoją na stanowisku, że jest to możliwe po zapłacie za część hali i grunt pod nią ok. 500 tys. zł. Trudno zgodzić się z roszczeniem Lasów Państwowych. W związku z powyższym budowa hali sportowej przy obecnych budynkach szkolnych jest uzasadnionym i słusznym rozwiązaniem. Z uwagi na nowoczesne rozwiązania technologiczne, obiekt zlokalizowany obok budynków szkolnych będzie służył całemu społeczeństwu Gminy Ryczywół przez kolejne kilkadziesiąt lat.

Prowadzona przez niektórych radnych – którzy określają się mianem opozycyjnych – w mediach społecznościowych ?awantura budżetowa? w żaden sposób nie wynika z dobra wspólnego, czym winien kierować się każdy, kto posiada mandat radnego. Jest to raczej próba wykreowania się w świadomości społecznej na liderów, budujących swój polityczny wizerunek na negowaniu działań nakierowanych na rozwój Gminy Ryczywół, podejmowanych przez obecną panią wójt oraz większość Rady.

Podobne artykuły