Nowy sprzęt dla szpitala

RYCZYWÓŁ. Ryczywolscy rajcy przychylili się od wniosku dyrektor obornickiego szpitala Małgorzaty Ludzkowskiej, wyrażając zgodę na sfinansowanie przez Gminę Ryczywół nowego gastroskopu. Jedynym radnym, który nie poparł tego zakupu był Andrzej Cybort. Gastroskop będzie służył wszystkim mieszkańcom powiatu.

Podobne artykuły