Bartosz Paulicjan i przejazdy

JARACZ, ROGOŹNO. Radny, a jednocześnie sołtys Jaracza, Bartosz Paulicjan niepokoi się o przejazdy kolejowe w Jaraczu i Parkowie, do których dojazd jest po drogach gruntowych. Jego obawę budzi ewentualny plan kolei o zamknięciu przejazdów przez tory oraz ich stan techniczny.

Problem wyjaśnił Tadeusz Zygmunt z Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. – Było spotkanie, poszło pismo do kolei, w którym zaproponowaliśmy zachowanie tych przejazdów. Co do drogi z Parkowa do Jaracza przez las, mam wątpliwości, bo droga gmina dociera tylko do torów, a dalej są tereny kolejowe a jeszcze dalej jest droga leśna, a potem droga krajowa, Zaproponowałem przedłużenie drogi gminnej, o ile tak zadecyduje rada miejska.

Teraz zadaniem Bartosza Paulicjan będzie przekonać koleżanki i kolegów z rady do przejęcia drogi i poprawienia tam stanu bezpieczeństwa.

Podobne artykuły