Walne zebranie OSP Słomowo

SŁOMOWO. W sobotni wieczór w świetlicy wiejskiej odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Otworzył je wieloletni prezes, Stanisław Filipowicz. – Dziękuję ustępującemu zarządowi za dobrą współpracę w minionych pięciu latach, a nowemu zarządowi, który zostanie wybrany, życzę pomyślności oraz działania dla dobra jednostki – mówił Filipowicz, któremu druhowie powierzyli funkcję przewodniczącego zebrania. Ustępującemu zarządowi jednogłośnie udzielono absolutorium, a następnie przystąpiono do wyboru nowych władz, na kadencję 2016-2021.

Prezesem został po raz kolejny Stanisław Filipowicz. Na funkcję naczelnika wybrana została Lidia Kapczyńska i jest to wydarzenie historyczne, gdyż nie zdarzyło się jeszcze na Ziemi Obornickiej, żeby kobieta sprawowała odpowiedzialną funkcję naczelnika w jednostce OSP. Pozostałe miejsca w zarządzie zajęli Wiesław Kowalski – wiceprezes, Marek Fludra – zastępca naczelnika, Wiesław Filipowicz – skarbnik, sołtys Słomowa Bożena Łabędzka – sekretarz, emerytowana kierownik słomowskiej szkoły Krystyna Nowak – kronikarz, Krzysztof Koczorowski – gospodarz i 16-letnia Maja Kapczyńska – członek zarządu. W skład komisji rewizyjnej weszli: Tomasz Krotecki jako przewodniczący, Rafał Żupiński – z-ca przewodniczącego i Mateusz Fludra – sekretarz.

Druhowie rozmawiali o najpilniejszych potrzebach. Znalazły się wśród nich rozbudowa remizy wraz z założeniem syreny i uzupełnienie sprzętu w posiadanym przez jednostkę Fordzie.

– Warta podkreślenia jest wasza lokalna aktywność, która przejawia się w organizacji wydarzeń dla całej społeczności – chwalił pracę strażaków ze Słomowa uczestniczący w zebraniu poseł Krzysztof Paszyk. Życzenia druhom złożyli również członek zarządu powiatu obornickiego Krzysztof Ostrowski, burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, prezes miejsko-gminny OSP Feliks Kaczmarek i sołtys Boguniewa Marta Strzykała.

Zebranie zakończyło się strażackim poczęstunkiem. Spotkanie było ostatnim z zebrań sprawozdawczo-wyborczych jednostek OSP w gminie Rogoźno w mijającej kadencji. 23 kwietnia odbędzie się zjazd miejsko-gminny OSP, podczas którego delegaci jednostek wybiorą nowego prezesa gminnego, gdyż Feliks Kaczmarek wielokrotnie już zapowiadał, że nie będzie ubiegał się o reelekcję.

Podobne artykuły