Stypendia dla najlepszych

OBORNIKI. Kolejnym pomysłem burmistrza Obornik na podnoszenie poziomu nauczania w gminnych szkołach jest system stypendiów dla najlepszych uczennic i uczniów. Objąć ma klasy 4-6 w szkołach podstawowych oraz 1-3 w gimnazjach. Stypendia w kwocie 200- 300 złotych miesięcznie przyznawane byłyby za wzorowe zachowanie, połączone z wysoką średnią oraz aktywnością, polegającą na udziale w olimpiadach przedmiotowych stopnia wojewódzkiego nadzorowanych przez kuratorium.

Finaliści takowych z dobrymi ocenami i takim też zachowaniem przez sześć lat mogliby odbierać stypendia będące nie tylko nagrodą ale i motywacją. – Taka zachęta może uaktywnić także uczniów dotąd nieco słabszych, ale z ogromnym potencjałem – powiedział Tomasz Szrama, dodając – trwa właśnie opracowywanie regulaminu.

Każdy sposób jest dobry i trzeba przyznać, że niegdysiejsza fatalna passa obornickiej oświaty najwyraźniej zastała już trwale przełamana a poziom oświaty sięgnął przeciętnej województwa. – Przeciętna nas nie satysfakcjonuje, bo obornickich uczniów stać na pierwsze lokaty – powiedział burmistrz, dawniej bardzo dobrze oceniany nauczyciel oraz dyrektor szkoły, czyli osoba, która wie co mówi.

Podobne artykuły