Innowacja w magistracie wyeliminuje kolejki

OBORNIKI. Rośnie zainteresowanie programem 500+, jednocześnie wdrażane są kolejne rozwiązania ułatwiające przyszłym beneficjentom programu rejestrację. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pojawiła się nowa zakładka o nazwie ?Rodzina 500+? Po uruchomieniu tej aplikacji pojawia się aktywny napis: Umów się z urzędnikiem w celu złożenie wniosku ? terminarz.

Jest tam kalendarz, w którym można wybrać sobie wygodne dzień i godzinę spotkania, a po wpisaniu swych danych zainteresowana osoba ma zarezerwowany ścisły termin. To całkowicie eliminuje oczekiwanie w kolejce, czyniąc sprawę zapisu dziecinnie łatwą.

– System jest innowacyjny i wierząc w to, że się sprawdzi, będziemy go rozszerzać, tak by objął wszystkie sytuacje, w których petent narażony byłby na oczekiwanie w kolejce. Na początek będzie to zakładka ?Rodzina 500+? a kolejną może być ?umów się z burmistrzem?. Potem powstaną następne, zależnie od potrzeb – wyjaśnił system sekretarz gminy Krzysztof Nowacki, zachęcając do korzystania z elektronicznego systemu umówień.

Podobne artykuły