Dwóch szpitali jedna gmina nie uciągnie

KOWANÓWKO. Dyrekcja Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego z Kowanówka zwróciła się do władz gminy Oborniki o wsparcie finansowe. Lecznica potrzebuje kwoty 9220 złotych na druk 10 tysięcy broszur informacyjnych dla pacjentów opuszczających szpital, jako informację końcową z ich leczenia. Ponadto Dyrektor szpitala prosi o wsparcie jego budżetu kwotą 150 tys. na niezbędny dla potrzeb leczniczych i diagnostycznych echokardiograf. Rada miejska była, poza jednym głosem poparcia, przeciw.

Powodem odmowy jest kolejne, i jak pokazuje historia, niekończące się wspieranie finansowe przez gminę Szpitala Powiatowego w Obornikach. Zdaniem radnych dofinansowywanie dwóch placówek leczniczych na raz przekracza możliwości finansowe gminy.

Podobne artykuły