Akcje zostają w gminie

OBORNIKI. Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., to nowy podmiot, który będzie zajmował się zakupionymi przez potentata energetycznego ciepłowniami. Na początek spółka zwróciła się do gminy Oborniki o odsprzedaż jej 9 udziałów gminy w spółce ciepłowniczej PEC, pozostałych Obornikom po sprzedaży ciepłowni. Chce za owe akcje zapłacić po 1200 złotych za udział. Burmistrz Tomasz Szrama poprosił o opinię radnych, a ci są przeciwni. Uważają, że owe 10 tys. budżetu bardzo nie wzbogaci, a jeśli spółce zależy na reszcie udziałów, to znaczy, że te są z jakichś powodów istotne, więc warto je jeszcze czas jakiś potrzymać.

Podobne artykuły