Spór o wsparcie dla kościołów

POWIAT OBORNICKI. Obornicki kościół św. Krzyża wymaga renowacji i nie ma co do tego dwóch zdań. Cel ten wspiera gmina Oborniki, przekazując na drugi etap prac kwotę 200 tysięcy złotych. W powiecie obornickim zapisano na renowację zabytków na ten rok kwotę 100 tysięcy, z czego 80 tysięcy na kościół św. Krzyża.

Potrzebę wsparcia zgłosiły też osoby opiekujące się kościołami poewangelickim w Ryczywole oraz katolickim w Parkowie. W tym pierwszym potrzeba pieniędzy na dokumentację i ekspertyzy niezbędne do dalszej renowacji zabytkowego obiektu, a w drugim na renowację cennego obrazu Matki Boskiej.

Zarząd powiatu postanowił wesprzeć dwudziestoma tysiącami kościół w Ryczywole, pomijając kościół ziemi rogozińskiej, a radni opozycyjni chcieli, aby tę kwotę podzielić na pół i wesprzeć oba kościoły, by w każdej gminie znalazła się choć cząstka wsparcia.

Podczas obrad rady powiatu doszło do słownych przepychanek, skutkiem czego koalicja zaczęła pękać, dzieląc radnych na ślepo podporządkowanych woli zarządu i samodzielnie myślących.

Wśród tych drugich znaleźli się Andrzej Okpisz i Ryszard Wołoszyn, proszący zarząd o zastanowienie i wyjaśnienie. O wsparcie dla Parkowa nalegał Kazimierz Zieliński i jego koledzy z opozycji, a po przeciwnej stronie znaleźli się radni z Rogoźna, co mogło zaskakiwać. Andrzej Ilski nawoływał: jak dajemy na zabytki, to dajmy po równo. Szanowny zarządzie równo dzielcie pomoc a będzie sprawiedliwie.

Zofia Kotecka wyjaśniała: w odczuciu każdego z nas sprawiedliwość wygląda inaczej. Obraz jest cenny, ale może poczekać. Prace w Ryczywole powinny się zacząć. Wicestarosta Andrzej Okpisz dodał: proponuję, by jednak pieniądze na następnej sesji dla Parkowa przekazać. Sekretarza powiatu Piotr Sitek włączył się do ?kościelnej? debaty ze swą mantrą: priorytetem jest rozbudowa szpitala. Starosta Adam Olejnik tłumaczył: uważaliśmy, że pierwszeństwo miał Ryczywół. Teraz powstał niebezpieczny precedens, bo w kolejnych latach inni też będą chcieli od nas pieniądze. Po tych słowach ?postraszył?: – Proponuję zmniejszyć wydatki na promocję. Powiat nie będzie się promował i będą pieniądze.

Koalicja udała się na naradę a po powrocie zdecydowała, by pominąć rogozińskie Parkowo a pieniądze przekazać na kościół w Ryczywole. Inne zdanie miał tylko Andrzej Okpisz, który obiecał: przygotuję na następną sesję poprawkę i wskażę, skąd wziąć pieniądze. Obiecuję i się zobowiązuję.

Podobne artykuły