Rogozińskie inwestycje

GMINA ROGOŹNO. Już niebawem zostaną zakończone prace związane z modernizacją nawierzchni przy Przychodni Zespołu Lekarzy Rodzinnych w Rogoźnie. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejących jezdni oraz chodników, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z wykonaniem utwardzenia istniejącego terenu. W miejscu rozebranego budynku garażowego przewidziano wykonanie utwardzenia terenu z nawierzchni przepuszczalnej. Będzie tam również miejsce dla rowerów oraz ławek. Prowadzona inwestycja ułatwi dostęp setek pacjentów przychodni korzystających z jej usług.

– W marcu poznamy wykonawcę prac związanych z przebudową zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK. Istniejące wejście zlokalizowane na drodze prowadzącej do przychodni zostanie zlikwidowane, a w miejscu istniejących stalowych schodów ewakuacyjnych powstanie nowa klatka schodowa, która umożliwi bezkolizyjny dostęp do zaplecza RCK – poinformował nas Paweł Andrzejczak z urzędu miejskiego w Rogoźnie.

Po zakończeniu prac, teren pomiędzy RCK a przychodnią zmieni się nie do poznania.

Jednak prace inwestycyjne na placach i drogach zaplanowano także poza Rogoźnem. Z końcem lutego mija termin na składanie ofert przetargowych na wykonanie przebudowy drogi gruntowej położonej w miejscowości Gościejewo. Przebudowie podlegać będzie 1 075 mb drogi gruntowej. Przewiduje się utwardzić ją w technologii nawierzchni bitumicznej. Planowany termin zakończenia prac został ustalony na 31 lipca.

– Gmina Rogoźno złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – dodał burmistrz Roman Szuberski

Podobne artykuły