Przedsiębiorstwo Komunalne Ryczywół

RYCZYWÓŁ. Z 1 lutego 2016 roku rozpoczęło oficjalnie swoją działalność Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole, z tymczasową siedzibą przy ul. Mickiewicza 14. Jego prezesem został Maciej Kozłowski, budowlaniec i specjalista od spraw wodno-kanalizacyjnych. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Telefoniczny kontakt z administracją przedsiębiorstwa w każdej sprawie, również w razie awarii, jest możliwy pod nr 517 403 178.

Wkrótce zostanie uruchomiona strona internetowa, która zawierać ma najistotniejsze informacje o działalności spółki, a jej adres będzie można znaleźć na stronie internetowej Gminy Ryczywół.

Ryczywolska spółka komunalna jest jedynym podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców i przedsiębiorców oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryczywół. Będzie w tym zakresie świadczyć usługi na rzecz odbiorców na podstawie nowo zawartych umów. Z uwagi na to, że dotychczasowe umowy zawarte przez mieszkańców z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Brzeźnie zostają rozwiązane z dniem 31 stycznia, zakład w Brzeźnie nie będzie wypowiadał ich na piśmie, zgodnie z zasadą per facta concludentia, czyli zawarcia umowy w sposób dorozumiany.

Nowe umowy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez PK w Ryczywole są sukcesywnie dostarczane do mieszkańców gminy. Jak informuje wójt Renata Gembiak-Binkiewicz: ustalenia prawne jednoznacznie wskazują na konieczność podpisania nowej umowy przez każdego odbiorcę. Od dnia 1.02. 2016 r. wszelkie płatności w tym zakresie należy regulować z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Ryczywole.

Podobne artykuły