Szkoła na czasie

KOWANÓWKO. Zespół Szkół Specjalnych wygrał ogólnopolski konkurs w kategorii szkół

specjalnych na najciekawsze zajęcia z wykorzystaniem e-podręczników ?Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie!?. Nagrodą jest 15 tabletów, etui oraz szafa na ten sprzęt, którą przedstawiciele uczniów i nauczyciele odebrali 22 stycznia w Warszawie z rąk organizatorów. Projekt zyskał ogromne uznanie, czego dowodem jest jego publikacja na ogólnopolskich portalach edukacyjnych takich jak np. Edunews. Przypomnimy tylko, że uczniowie Szkoły Podstawowej realizowali projekt problemowy pt. ?Pod choinką?, którego autorkami są Jolanta Majkowska i Zyta Czechowska.

?Pod choinką? to interdyscyplinarny projekt dla uczniów szkoły podstawowej niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Wykorzystując zasoby platformy epodręczniki.pl, stworzyliśmy kreatywne zajęcia dydaktyczne, zajęcia pozalekcyjne i świetlicowe. Tematem przewodnim projektu była choinka, którą jak się okazuje możemy poznać na wiele sposobów: praktycznie, matematycznie, plastycznie, manualnie, wokalnie, interaktywnie i językowo. Pomysły na realizację projektu zebraliśmy na wirtualnej tablicy Padlet. Uczniowie, podczas realizacji projektu korzystali z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystując tablicę interaktywną, tablety, smartfony i komputery.

Działania projektowe to list do św. Mikołaja, zaadresowana koperta, komiksy, animowana choinka w programie Scratch, matematyczne choinki, wycieczka do lasu i parku, notatka komputerowa, piosenka w języku niemieckim ?O Tanennbaum?, kartki świąteczne, kiermasz w szkole i w firmie Solaris Bus & Coach, choinka z kodami QR, chmura wyrazowa, aplikacje stworzone na platformie LearningApps. Projekt ewaluowaliśmy używając do tego takich narzędzi jak tarcza strzelnicza oraz interaktywna ankieta w programie Kahoot.

Działania projektowe zawisły na internetowej choince, która w bardzo obrazowy, sposób prezentuje zmagania uczniów i szczegółowo opisuje rezultaty projektu.

Podobne artykuły