Nowe ceny najmów świetlic wiejskich

GMINA OBORNIKI. Świetlice wiejskie, to miejsce integracji i spotkań mieszkańców wiosek. Miejsce organizowania wszelakich lokalnych imprez, miejsce dla każdej wsi szczególne, wyznaczające jej centrum towarzysko – rozrywkowe. Wreszcie przybytek pozwalający wsi zarabiać.

Są takie świetlice, które zarabiają i to sporo oraz takie, do których budżet gminy wciąż musi dokładać. Świetlice nie są do zarabiania pieniędzy, ale skoro już są wynajmowane zarobkowo, to trzeba zadbać, by te zarobki były logiczne, przejrzyste i przewidywalne. Zdarzało się już tak, że wynajęcie świetlicy wiejskiej kosztowało 50 złotych za cały na tydzień, co w żaden sposób nie odzwierciedlało faktycznych kosztów jej utrzymania. Gdy świetlice dawno temu bywały remontowane i utrzymywane sumptem samych mieszkańców wsi, nikt się nie wtrącał. Teraz jednak lwia cześć świetlic została wyremontowana i zmodernizowana ze wspólnych pieniędzy podatników gminy, więc koszty wynajmu muszą odzwierciedlać poniesione koszty, a te były czasem całkiem wysokie.

To najprostsze uzasadnienie decyzji burmistrza, który postanowił ujednolicić stawki za wynajem świetlic, według ich wielkości i kosztu utrzymania. Najmy będą oparte o zawierane umowy, poprzedzone zaliczkowaniem i ustalone wedle reguł gwarantujących pełną transparentność transakcji.

Ceny najmu obowiązujące od 1 lutego bieżącego roku, to:

Podobne artykuły