Zmiany w organizacji urzędu miejskiego

OBORNIKI. W miniony wtorek specjalnie powołana komisja przesłuchała kandydatów na nowego sekretarza gminy. Choć nie ma jeszcze rozstrzygnięcia oraz, co za tym idzie, oficjalnego komunikatu, udało się nam dowiedzieć, że najlepiej, i to zdecydowanie, wypadł jeden z kierowników w obornickim magistracie Krzysztof Nowacki. Jeżeli pan Krzysztof obejmie fotel sekretarza, to jego dotychczasowe obowiązki pozostaną w większości przy nim.

Trwają bowiem prace nad poważną reorganizacją urzędu miejskiego. Tomasz Szrama nie zamierza, od dłuższego już czasu, zwiększać zatrudnienia, a jedynie tak rozłożyć obowiązki pomiędzy urzędników, by było to z korzyścią dla petentów, gminy oraz ich samych. Będzie je określał szczegółowo tworzony właśnie nowy regulamin urzędu miejskiego.

Podobne artykuły