Wyższe stawki z dopłatą

RYCZYWÓŁ. Konsekwencją decyzji o powołaniu od 1 lutego 2016 r. ryczywolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego było podjęcie przez radę gminy Ryczywół uchwały w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wójt gminy Ryczywół wystąpiła do radnych z wnioskiem o uchwalenie cen i stawek opłat ze te usługi dla pierwszych 18 miesięcy od podjęcia działalności spółki. Zaproponowane stawki przyjęto znaczącą większością głosów. Dla mieszkańca oznaczać to będzie wzrost cen brutto za zaopatrzenie w wodę o około 1.30 zł na osobę i za odprowadzanie ścieków około 2.00 zł brutto na osobę. Takie stawki ustalono na podstawie średniego zużycia wody na jednego mieszkańca.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty dla zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 1,45 netto do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców indywidualnych, również na owe 18 miesięcy.

Podobne artykuły

Wyższe stawki z dopłatą

RYCZYWÓŁ. Konsekwencją decyzji o powołaniu od 1 lutego 2016 r. ryczywolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego było podjęcie przez radę gminy Ryczywół uchwały w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wójt gminy Ryczywół wystąpiła do radnych z wnioskiem o uchwalenie cen i stawek opłat ze te usługi dla pierwszych 18 miesięcy od podjęcia działalności spółki. Zaproponowane stawki przyjęto znaczącą większością głosów. Dla mieszkańca oznaczać to będzie wzrost cen brutto za zaopatrzenie w wodę o około 1.30 zł na osobę i za odprowadzanie ścieków około 2.00 zł brutto na osobę. Takie stawki ustalono na podstawie średniego zużycia wody na jednego mieszkańca.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty dla zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 1,45 netto do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców indywidualnych, również na owe 18 miesięcy.

Podobne artykuły