Projekt karty seniora

OBORNIKI. Na wniosek i staraniem Obornickiej Rady Seniorów (ORS) powstaje projekt ?Obornicka Karta Seniora?. Tu warto zaznaczyć, że w gminie żyje dziś 6732 osób w wieku od lat 60-ciu wzwyż. Jeżeli wszystkich mieszkańców gminy było w 2014 roku 33646 osób, to znaczy, że co piąta osoba to ponad 60-cio letni senior (z przewagą pań).

Wiek potrafi nierzadko utrudnić życie, więc seniorzy chcą poszukać także ułatwień, stąd pomysł Obornickiej Karty Seniora. Karta ma być najprawdopodobniej przeznaczona dla seniorów 60+, choć wciąż trwają rozmowy zmierzające do określenia wieku minimalnego. Będzie zawierała podobne uprawnienia jak ?Obornicka Karta Dużej Rodziny?.

Seniorzy sami chcą pozyskiwać sponsorów, którzy w zamian za lojalność udzielą im zniżek na swoje towary lub usługi. Przewodniczący ORS Eugeniusz Kierstan wziął udział w Inauguracyjnym Obywatelskim Parlamencie Seniorów w Warszawie.

Podjęto tam uchwały w sprawach: wszczęcia działań zmierzających do przekazywania instytucjom senioralnym informacji o potencjalnych zagrożeniach, obronie przed nimi i ustalaniu praw, jakie przysługują seniorom, przyjęcia Regulaminu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz przyjęcia Deklaracji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów ?Seniorzy i Przyszłość Polski?.

Obecnie trwają w Obornikach prace zmierzające do stworzenia regulaminu senioralnej karty uprawnień, a jak ta powstanie, to poinformujemy o tym naszych czytelników, wśród których są także seniorzy.

Podobne artykuły