Lista inwestycji jak w kalejdoskopie

RYCZYWÓŁ. Podczas ostatniej sesji rady gminy Ryczywół zadecydowano o przyszłorocznych inwestycjach. Wśród zadań przewidzianych na rok 2016 zaplanowano m.in. budowę sieci wodociągowej Zawady ? Ninino, budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tłukawy, budowę kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Marcinkowskiego i Kolejowej oraz na os. Przyjaźni w Ryczywole, posadowienie budynku komunalnego we wsi Ludomy, termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Ludomach, rozbudowę świetlicy wiejskiej w Lipie, budowę hali widowiskowo sportowej w Ryczywole, budowę siłowni zewnętrznej w Lipie i zakup sprzętu dla siłowni w Radomiu i Ludomach oraz budowę toru rowerowego w Ryczywole. Realizacja części tych zadań uzależniona będzie jednak od tego, czy uda się pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Sięgając pamięcią do lat minionych, trzeba przyznać, że jest to plan bardzo ambitny i należy trzymać kciuki za jego realizację.

Podobne artykuły