Mieszkańcy Marszewca chcą oddzielenia od sołectwa Rożnowo

ROŻNOWO. Zgoda między mieszkańcami Rożnowa i Marszewca trwała tak długo, że aż zatarły się granice pomiędzy tymi miejscowościami i trzeba było geodety, aby je na nowo wyznaczyć.

Ktoś może zapyta, po co komu te granice? Otóż w chwili ogłoszenia wyników wyborów na sołtysa, które wygrał Tomasz Łukaszewicz a przegrał Przemysław Gronostaj, coś pękło. Mijały lata w szczelina między społecznościami się pogłębiała. Na zebrania sołeckie przychodziło niewielu marszewian, a przy podziale środków sołeckich ich obecność i była znikoma, a aktywność żadna.

Wreszcie na biurko burmistrza trafiło pismo z podpisami 67 mieszkańców Marszewca, informujące o chęci oddzielenia się wsi od Rożnowa. Tomasz Szrama poddał to pismo pod osąd rady miejskiej, a ta zarządziła w tej sprawie konsultacje społeczne.

W ubiegłym tygodniu w świetlicy wiejskiej w Rożnowie zebrała się część mieszkańców Marszewca i kilkunastu rożnowian, najwyraźniej niezainteresowanych podziałem.

Sołtys Tomasz Łukaszewicz nie krył zakłopotania, iż punktem spornym jest rzekomo zły rozdział środków sołeckich. Twierdził, iż trudno je przekazać komuś, kto o nie nie wystąpił. – Trudno je dzielić nieobecnym w czasie zebrań. Nie było tak nigdy, aby ktoś z Marszewca proponował jakiś zakup dla tej wsi i usłyszał odmowę. Przecież wszystko, w co inwestowaliśmy służy obu wsiom – powiedział Łukaszewicz.

Przemysław Gronostaj wytknął sołtysowi jedyny przypadek, gdy to Marszewiec miał otrzymać 2000 złotych na projekt przebudowy drogi a ich nie otrzymał. Tu rzecz wyjaśniła Anna Łukaszewicz: projekt sfinansowała za nas spółka PWiK. Był też zarzut, iż w radzie sołeckiej nie zasiada nikt z Marszewca. Tomasz Łukaszewicz przypomniał: przecież sam proponowałem paru osobom by weszli w skład rady, ale odmówili a na tą, która się zgodziła nie głosowali sami mieszkańcy Marszewca.

Radosław Gronostaj stwierdził: sołtysowi brak jest solidności. Liczę na to, że obie wsie się rozejdą. Obiecał, że jak to nastąpi to w Marszewcu powstanie plac zabaw dla dzieci.

Nie bez kozery cytujemy pana Radosława, bo jak gminna wieść niesie, ma być on ponoć sołtysem Marszewca o ile to sołectwo powstanie. Spełnienie obietnicy budowy placem zabaw będzie jednak bardzo trudne, bo w Marszewcu najprawdopodobniej nie ma gminnego gruntu. Tomasz Łukaszewicz zapewnił – długo się zastanawiałem nad tym wszystkim, ale w moich działaniach nie znalazłem błędu. Nie mniej przepraszam wszystkich, którzy mogli się poczuć kiedykolwiek przeze mnie czymś urażeni i zapewniam, że nigdy nie było w tym mojej złej woli ani żadnej złej intencji.

Dodał, że jest mu tak po ludzku bardzo przykro i nie dlatego, że rozejdą się dwie wsie, ale rozejdą się też dwie społeczności, które latami razem żyły, i w czasie dobrym i złym się wzajem wspierały. Zapewnił, iż nie poprze żadnej decyzji pozostając neutralnym.

W podobnym tonie wypowiedzieli się Anna Rydzewska oraz Tadeusz Witek, dodając – skoro jednak jest taka wola mieszkańców Marszewca, to trudno.

Prowadzący spotkanie Tomasz Szrama zarządził głosowanie a zebrani przystąpili do urny. Na 39 głosujących (obie wsie liczą 1688 osób), za rozdziałem głosowało 30 osób, przeciw było 3, a 6 głosów było nieważnych.

To daje asumpt do rozdzielenia obu wsi a decydować będzie o tym rada miejska. W sołectwie Rożnowo liczącym 1591 dusz, finansowo rozdział niczego nie zmieni. Nadal sołectwo będzie otrzymywać 28 661 złotych rocznie, bo tak wynika z przepisów gminy. Sołectwo Marszewiec z 91 mieszkańcami może liczyć na fundusz sołecki w kwocie 8512 złotych.

Dotąd Marszewiec mógł liczyć na wspólną świetlicę, remizę, plac zabaw i wiele innych terenów i urządzeń wspólnych, W razie podziału zostanie decyzja 30 osób z niczym, bez sołeckiego gruntu, bez dotychczasowego zaplecza. Utraci nawet wspólną radną, bo przejdzie do obwodu wyborczego w Pacholewie.

Kto więc tak naprawdę na rozdziale skorzysta, czyim ambicjom to posłuży? Opuszczając po konsultacjach świetlicę wiejską można było usłyszeć z ust jednego z rożnowian stare polskie przysłowie: baba z wozu koniom lżej.

Podobne artykuły