260-letni dąb

CHLEBOWO. Na zaproszenie pracownika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Wojciecha Kramera została przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo CEDRUS z Poznania ekspertyza dendrologiczna drzewa dębu szypułkowego, rosnącego w Chlebowie w bezpośrednim sąsiedztwie kwatery myśliwskiej. To piękny i okazały pomnik przyrody, który wymaga szczególnej troski, stąd akcja pana Wojciecha.

Wyniki ekspertyzy potwierdziły fakt, że Chlebowski dąb, to drzewo o ogromnych konarach i prawidłowym dla tego gatunku pokroju korony. Wiek drzewa oszacowano na ok. 260 lat. Ma ono dobre warunki do wzrostu, gdyż rośnie w naturalnym, niezurbanizowanym terenie. Tomogram wykazał co prawda niewielkie ubytki, ale nie stanowią one przesłanki do usunięcia drzewa. W celu zachowania dębu w dobrej kondycji należy wykonać cięcia pielęgnacyjno ? korygujące. Po tych cięciach należy dokonać przeglądu korony i rozważyć ewentualność montażu wiązań elastycznych, zabezpieczających zagrożone konary przed rozłamaniem. W sezonie wegetacyjnym, gdy drzewo jest w pełnym ulistnieniu, należy przejrzeć koronę w kontekście eliminacji zaistniałego posuszu. Drzewo powinno być poddane częstym oględzinom, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć poprzecznych lub pionowych w obrębie pnia, należy szybko podejmować decyzję co do sposobu zabezpieczenia ubytków, aby dąb nie stanowił zagrożenia dla osób i mienia. Chlebowski dąb należy do najpiękniejszych okazów przyrody w całym powiecie obornickim i trzeba o niego dbać, by cieszył oczy przez kolejne ćwierć millenium.

Podobne artykuły