Dla potrzebujących

OBORNIKI. Zakończyła się w Obornikach XXXI Świąteczna Zbiórka Żywności. Od 15 lat akcja ta przeprowadzana jest wspólnie z Wielkopolskim Bankiem Żywności. Dzięki hojności mieszkańców wszystkie produkty trafią, jeszcze przed świętami do najbardziej potrzebujących rodzin.

W weekend 5-6 grudnia w kilkudziesięciu sklepach, oznaczonych plakatami zebrano żywność. Dotychczas na terenie naszego miasta i gminy odbyło się trzydzieści jeden zbiórek żywności, podczas, których zebrano łącznie 19.543 kg żywności i przygotowano 3.599 paczek świątecznych. Podczas ostatniej zbiórki zebrano ok. 716 kg żywności i przygotowano 118 paczek świątecznych. Akcji patronuje burmistrz Obornik.

Jak podkreśla dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Hanna Kniat?Szymańska: wszystkie zbiórki były dobrze przygotowane i przebiegały bezawaryjnie, a to dzięki skoordynowanym działaniom, dużym zaangażowaniu i współpracy organizatorów zbiórki, do których zaliczyć należy: Wielkopolski Bank Żywności, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komendę Hufca ZHP, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Gminne Stowarzyszenie Handlu i Usług w Obornikach a także Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Podobne artykuły