Zmodernizują Polną

OBORNIKI. O ulicy Polnej pisaliśmy już nie raz, Bez chodnika na długich odcinkach, bez bezpiecznych poboczy, nieoświetlona, z wymagającą naprawy nawierzchnią należy do dróg o niskim stopniu bezpieczeństwa. Planem burmistrza Obornik Tomasza Szramy jest poprawa bezpieczeństwa na tej drodze a także na ulicy Kowanowskiej. Zgodnie z życzeniem mieszkańców, a i w zgodzie z własną wizją gminy, chciałby wybudować drogę pieszorowerową od jedenastki, przez ?żwirki? i Kowanowo po drogę wojewódzką do Murowanej Gośliny. Te plany warte pięciu milionów wymagały jednak wsparcia finansowego.

– Niestety na ścieżki rowerowe, chodniki i latarnie krajowy program budowy dróg lokalnych wsparcia nie przewiduje – powiedział swego czasu burmistrz. Potem jednak spróbował tak przedstawić ofertę rządowi, by ten ją zaakceptował.

Efekt jest dziś taki, że na ogłoszonej właśnie przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu liście rankingowej inwestycji, które zostaną objęte dofinansowaniem w ramach programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na trzecim miejscu znalazł się obornicki projekt burmistrza Szramy.

Nie ma w nim wyraźnej mowy o lampach, ścieżkach czy chodnikach, ale z nazwą ?Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ulicy Łukowskiej, Polnej i Kowanowskiej wraz z budową oświetlenia, ścieżki pieszo-rowerowej, przebudową chodników? je przecież zawiera. Tą drogą już w przyszłym roku ruszy na odcinku o długości ponad czterech kilometrów budowa kolejnej ?schetynówki?.

Gmina otrzyma niemal 2,5 mln zł wsparcia na przebudowę istniejących dróg wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej. Ponadto zmodernizowana ulica Polna zostanie poszerzona do szerokości 6 metrów, przebudowane zostanie skrzyżowanie z ulicą Kowanowską i położony będzie tam nowy asfalt. Wybudowana zostanie też asfaltowa, szeroka (dwu i pół metrowa) ścieżka pieszo-rowerowa. Przebudowane zostaną w sumie prawie dwa kilometry ulicy Kowanowskiej, gdzie oprócz ścieżki pojawi się też nowy chodnik i parking przy wejściu na ?Żwirki?.

Projekt zakłada też budowę z kostki brukowej pieszo-jezdni na ulicy Różanej oraz wykonanie nowego oświetlenia drogowego. To ważny projekt poprawiający bezpieczeństwo i funkcjonalność układu komunikacyjnego, rok później skorelowanego z obwodnicą przez most wroniecki.

Podobne artykuły