Szuberski na straży dochodów gminy

ROGOŹNO. Jak wyliczyła skarbnik gminy a potwierdziła komisja rewizyjna, w tym roku odnotowano znacznie mniejszą kwotę zwolnień podatkowych. Łącznie od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego zwolniono wnioskujących na kwotę 32 640 złotych. Podatki to dochody gminy a zadaniem burmistrza jest stać na straży ich wpływu i tak się dzieje w gminie Rogoźno.

Podobne artykuły