Protest gminy pod dużym napięciem

GMINA OBORNIKI. Spółka Polskie Sieci Energetyczne planuje budowę na trasie Poznań – Krzewina – Plewiska – Piła dwutorowej napowietrznej linii o napięciu znamionowym 400 kV, która ma przebiec przez całą szerokość gminy Oborniki, z północnego wschodu do południowego zachodu. Tu trzeba zaznaczyć, że podobna linia o przesyle 200 kV już biegnie tym śladem, lecz istnieje obawa, że inwestor zechcą poprowadzić nową linię równolegle do istniejącej, podwajając tym samym szerokość pasa ochronnego.

Wiadomo o tym stąd, że Polskie Sieci Energetyczne zleciły po przetargu wykonanie projektu nowej linii planowanej już od lat dziewięćdziesiątych. Faktem jest, że nowa linia mogłaby być zawieszona na istniejących słupach, ale to wiązałoby się z wyłączeniami prądu w czasie prowadzenia prac na słupach.

Problem potężnej spółki energetycznej z wyłączeniami, nie jest jednak problemem mieszkańców gmin, nad którymi przejdzie linia w zaplanowanym wariancie. To ograniczy możliwości inwestycyjne a wiele z gmin, w tym obornicka, strącą cenne tereny. Szerokość pasa ochronnego wynosi po 35 metrów po każdej stronie, co może wiele działek uczynić bezwartościowymi. Dlatego władze i samorządowcy Obornik zechcą oficjalnie zaprotestować przeciwko budowie nowej linii nową trasą. Protestują również samorządowcy i przedstawiciele 10 gmin leżących na trasie wariantu, w tym gmina Rogoźno. Możliwe, że przyłączy się do protestu taż gmina Ryczywół.

Podobne artykuły