Opłacił się upór władz Ryczywołu

GMINA RYCZYWÓŁ. Już w kwietniu tego roku wójt Renata Gembiak – Binkiewicz, wraz z przewodniczącym rady gminy, Michałem Bogaczem, spotkali się z członkami zarządu powiatu obornickiego, aby zaproponować wspólną realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi powiatowej prowadzącej z Ludom do Ryczywołu. Z ówczesnego projektu rozporządzenia, określającego zasady dofinansowania zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), wynikało, że właśnie ta droga ma szanse na wysoką ocenę w Urzędzie Marszałkowskim. Dodatkowo jest to droga o największym natężeniu ruchu w gminie i jedna z dwóch powiatówek, którą mogą zgodnie z przepisami poruszać się ciężkie pojazdy.

Przedstawiciele władz Ryczywołu zaproponowali kompleksowe ujęcie inwestycji, uwzględniające problemy i potrzeby zgłaszane przez radnych z południowej części gminy: Monikę Olech, Barbarę Boch, Adama Sobocińskiego, Tomasza Kaczmarka i Dariusz Grządzielewskiego.

Nadmiernie rozrastające się i zaniedbane od lat drzewa niszczą asfalt oraz utrudniają mijanie się autobusów i ciężarówek. Nawierzchnia drogi wymaga remontu, ale najistotniejszym problemem jest brak możliwości na bezpieczne poruszanie się po niej pieszych i rowerzystów. W związku z tym władze Ryczywołu, co warto podkreślić, zaproponowały poszerzenie drogi o dodatkowy pas przeznaczony specjalnie dla nich.

Ze względu na zbliżający się nieuchronnie nabór wniosków o dofinansowanie, Powiatowy Zarząd Dróg zlecił przygotowanie dokumentacji technicznej. Z postępami prac projektowych na bieżąco zapoznawani byli przedstawicieli powiatu oraz wójt gminy.

Wstępna koncepcja kosztowa przekroczyła niestety możliwości finansowe obu jednostek oraz dopuszczalną wielkość kosztów kwalifikowalnych w PROW, która powinna zamknąć się w 1 mln euro. W związku z tym wójt R. Gembiak-Binkiewicz, zorganizowała spotkanie radnych gminy Ryczywół z projektantem, podczas którego to zadecydowano, że lepiej przebudować kompleksowo krótszy odcinek z Ludom do Gorzewa, poszerzając go o chodnik lub ścieżkę pieszo-rowerową, niż zadowolić się naprawą nawierzchni na całej długości.

Pomimo jasnej deklaracji władz gminy, podczas ostatniego posiedzenia, niektórzy członkowie zarządu powiatu zgłosili zastrzeżenia co do zasadności takiego rozwiązania. Aby podjąć ostateczną decyzję, 9 listopada spotkali się z władzami Ryczywołu. Włodarze gminy szczegółowo przedstawili swoje argumenty i przekonali władze powiatu, że lepiej realizować tę inwestycję na czterokilometrowym odcinku, rozpoczynającym się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką w Ludomach a kończącym za Gorzewem, poszerzając ją o bezpieczny ciąg pieszo-rowerowy, niż poprawić stan asfaltu na długości sześciu kilometrów.

Pełna determinacja i to wspólne stanowisko rady i wójta zaowocowało podjęciem decyzji korzystnej dla mieszkańców, których posesje przylegają do drogi. Mogą mieć już nadzieję na poprawę nie tylko stanu nawierzchni, ale przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Podobne artykuły