Obwodnica drogowa i werbalna Ryczywołu

RYCZYWÓŁ. Radny powiatu Kazimierz Zieliński od dłuższego czasu i różnymi sposobami stara się o budowę drogi omijającej ryczywolskie mosty i centrum miejscowości. Podczas ostatniej sesji rady powiatu złożył na ręce starosty formalną interpelację o treści: składam interpelacje w imieniu mieszkańców oraz firm działających na terenie Gminy Ryczywół, którzy zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego nie mogą przemieszczać się po drogach z powodu zbyt małej nośności mostów, co uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie oraz rozwój Gminy Ryczywół, znając warunki finansowe powiatu oraz możliwości konstrukcyjne mostów, jedynym rozwiązaniem problemu jest budowa objazdu, którego przebieg przedstawiam w załączniku. Objazd ten częściowo obejmowałby drogi gminne. Gmina Ryczywół ma możliwość zwrócić się do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z wnioskiem o środki finansowe a Powiat Obornicki, moim zdaniem, powinien współfinansować tę inwestycję. Panie Starosto, proszę, aby zwrócił się pan do władz Gminy Ryczywół w celu rozwiązania najpilniejszego dla rozwoju naszej gminy problemu.

Do interpelacji dołączył mapkę z wyrysowaną trasą proponowanej obwodnicy. Pozostaje jednak pytanie, jak to się dzieje, że radny z gminy Ryczywół pragnie porozmawiać z władzami swej gminy za pośrednictwem starosty powiatu. To także jakaś obwodnica?

Podobne artykuły