Obradowali sołtysi

OBORNIKI. Głównym wydarzeniem ostatniej narady obornickich sołtysów, która odbyła się we wtorek, 24 listopada, były zmiany w zarządzie ich stowarzyszenia. Tu warto przypomnieć, że Gmina Oborniki to aż 43 sołectwa, dlatego aby ułatwić wzajemne kontakty sołtysi postanowili wybrać spośród siebie reprezentantów. Powołany Zarząd Sołtysów Gminy Oborniki będzie reprezentował sprawy wszystkich sołectw przede wszystkim w kontaktach z władzami.

W skład pięcioosobowego zarządu weszli: Aleksandra Łukaszyk (Gołaszyn), Marek Tecław (Świerkówki), Gracjan Barnaś (Bogdanowo), Hieronim Tadeuszyk (Bąblinek) oraz Tadeusz Nowak (Popowo). Głównym tematem dla odmiany były pieniądze. Ile, na co i dla kogo? Dyskutowano nad przyszłorocznymi budżetami sołeckimi, ich wysokością, potrzebami poszczególnych wsi i sposobem rozliczania, było nie było, ogromnej puli środków publicznych. Omawiano też realizację projektu Internet bliżej Ciebie oraz kwestię inwentaryzacji sołeckiego mienia. Wśród innych spraw nie zabrakło sprawy obowiązku ustawienia koszy na śmieci na przystankach autobusowych.

Podobne artykuły