Krótka historia przedszkola w Ludomach

LUDOMY. Najstarsi mieszkańcy gminy opowiadają, że lokalne przedszkole istnieje od lat 50. i kilkakrotnie zmieniało swoją siedzibę. Dzięki uprzejmości dyrektor placówki Renaty Ruks?Sobczak, nasi czytelnicy mogą poznać jego historię i dzień dzisiejszy.

Początkowo mieściło się ono w starej szkole, czyli w budynku obecnego Zespołu Szkół, potem w baraku przy kościele parafialnym. Następnie, w latach 70., przeniesiono je do obecnego budynku, w którym jest po dziś dzień. Ciekawostką może być fakt, że obecny budynek przedszkola jest dawnym budynkiem Szkoły Powszechnej, czyli nastąpiła zamiana budynków szkoły i przedszkola. Czy ta transakcja była korzystna dla obu stron? Można dziś śmiało powiedzieć, że tak. Na początku lat 70., po przeniesieniu do obecnego budynku, przedszkole mieściło się w jednej sali i posiadało tylko jeden oddział. Później, stopniowo poszerzano jego metraż. Zrobiono łazienki i kuchnię, wydzielono szatnię. Natomiast z tyłu boiska był plac zabaw dla dzieci, na którym dopiero w 2007 roku zlikwidowano stary sprzęt i zamontowano nowe urządzenia zabawowe.

Pierwszą dyrektor przedszkola po przeniesieniu do nowego budynku była Halina Chudzik-Mojżesz. Tą placówką opiekowała się przez 30 lat. To właśnie ona rozpoczęła prowadzenie Kroniki Przedszkola, z której dowiadujemy się o jego historii oraz przeprowadzanych zmianach, takich jak doprowadzenie wody w budynku, czy założenie centralnego ogrzewania. Przedszkole w tym czasie utworzyło drugi oddział. Do dwóch oddziałów uczęszczało 50 dzieci. Można powiedzieć, że pani Halina była fenomenem przedszkola, bo wychowała wiele roczników dzieci i wspaniale opiekowała się tą placówką. W Ludomach chyba każdy, kto ukończył 25 lat, zna panią Halinkę (bo tak była nazywana przez dzieci), i wspomina ją z sentymentem.

Z czasem potrzeby przedszkola zaczęły wzrastać, przybywało coraz więcej dzieci, i ze względu na dowóz dzieci z okolicznych miejscowości od 2010 roku wydłużono czas pracy placówki z 5 na 6,5 godz. Tymczasem w 2013 roku w przedszkolu utworzono trzeci oddział. Od 2006 roku, po przejęciu placówki przez obecną dyrektor, Renatę Ruks?Sobczak, w przedszkolu rozpoczęła się era gruntownych zmian. Od tej pory, sukcesywnie co roku przeprowadzane są tam remonty. Wymieniono już stolarkę okienną w całym budynku, wymieniono drzwi i zrobiono nowe wejścia.

Ponieważ jest to stary budynek przeprowadzono gruntowne remonty od zrywania podłóg, zalewania nowych posadzek i gipsowania ścian poprzez remont łazienek dziecięcych, w których położono płytki, dokładny remont szatni, sal zajęciowych oraz kuchni. W 2010 roku w dwóch etapach zdjęto starą dachówkę i położono nowy dach.

W szatniach i w salach namalowano na ścianach postaci bajkowe – dzieło mam przedszkolaków i nauczycieli. Dzięki temu pomieszczenia są jasne, wesołe, kolorowe i przyciągają wzrok. Sale wyposażone zostały też w nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne. Przedszkole może poszczycić się rzutnikiem multimedialnym, komputerami oraz sprzętem sportowym, który zakupiono dzięki projektowi unijnemu ?Przedszkole z klasą?. Poza tym zakupiono nowy sprzęt na plac zabaw w części zakupiony przez gminę Ryczywół i radę rodziców prężnie działającą przy przedszkolu. Z kolei w tym roku wymieniono opłotowanie i rozpoczęto remont budynku gospodarczego.

Na przełomie ostatnich dziesięciu lat zwiększono ofertę zajęć dodatkowych. W przedszkolu odbywają się zajęcia logopedyczne, języka angielskiego, które prowadzi szkoła językowa Kraina Baśni z Poznania i zajęcia ruchowe z elementami karate prowadzone przez Pawła Nochowicza. Ponadto w asortymencie zajęć znajduje się także rytmika, warsztaty plastyczne, religia a raz w miesiącu odbywają się spotkania muzyczne prowadzone przez agencję artystyczną Kogel Mogel z Poznania.

Oprócz tego w przedszkole organizuje wycieczki dla dzieci z rodzicami jako formę integracji społeczności przedszkolnej, a także różne inne imprezy, takie jak ?Dzień Pieczonego Ziemniaka?, Halloween, Jasełka, ?Dzień Babci i Dziadka oraz wiele innych. Przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami, wśród których znajduje się Zespół Szkół w Ludomach, Kurier Ludomski, Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole, Rada Sołecka Ludom. Od wielu lat placówka bierze udział w Konkursie Piosenki Przedszkolnej organizowanym przez Obornicki Ośrodek Kultury. Tu warto wspomnieć, że ludomskie przedszkolaki przechodzą do dalszych etapów konkursu, a największym sukcesem było zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego. Tym samym przedszkole w Ludomach bierze czynny udział w odkrywaniu i rozwijaniu talentów muzycznych u dzieci. Przeprowadzona w ubiegłym roku ewaluacja zewnętrzna wypadła bardzo dobrze. To efekt współpracy dyrektora, grona pedagogicznego, pracowników obsługi oraz rodziców. Ponieważ w tym roku zlikwidowano oddział przedszkolny oraz szkołę podstawową w Lipie, zwiększyła się liczba dzieci uczęszczających do ludomskiego przedszkola i jest ich teraz 65.

– Mam jeszcze wiele planów dotyczących naszego przedszkola, a w tym upiększenie placu zabaw ze zwiększeniem liczby sprzętów zabawowych – powiedziała Renata Ruks?Sobczak, Przy okazji dziękuje tą drogą za dotychczasową współpracę całej społeczności placówki.

Podobne artykuły