Historyczna wystawa

PARKOWO. Społeczność Zespołu Szkół od wielu lat już przypomina historię Parkowa i okolic. W tym roku bohaterem wystawy w sali tradycji został Stanisław Polczyński, który przez blisko czterdzieści lat kierował szkołą w Parkowie.

W otwarciu wystawy uczestniczyli między innym: przewodniczący rady powiatu Gustaw Wańkowicz, przewodniczący rady miejskiej Henryk Janus, burmistrz Roman Szuberski, radny Adam Nadolny, ks. Wojciech Ren, Marian Winiecki oraz sołtysi Justyna Bartol-Baszczyńska i Błażej Boks. Otwierając wystawę dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska przypomniała postać Stanisława Polczyńskiego: cechowała go zawsze pogoda ducha, twórczy optymizm, a nieodłączny na jego twarzy uśmiech rozbrajał wszystkich i był powiewem radości. W trudnych czasach zaboru pruskiego zachował godność Polaka mimo wielu szykan i bezwzględnej polityki germanizacyjnej. W okresie Kulturkampfu uczył religii w języku ojczystym i kultywował piękno mowy ojczystej. Był niestrudzonym działaczem społecznym, przemawiał na wielu wiecach w okresie wyborów, przekonując szczególnie wieś o konieczności posiadania jak najliczniejszej reprezentacji polskiej w sejmie pruskim.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali dyrektor oraz Roman Szuberski. O zgromadzonych w sali tradycji eksponatach i dokumentach związanych ze Stanisławem Polczyńskim oraz cennych pamiątkach z I wojny światowej i początków II Rzeczypospolitej opowiedział organizator wystawy Krzysztof Działo.

Podobne artykuły