Odszedł patriota

GMINA OBORNIKI. We wtorek, 10 listopada odszedł Kazimierz Białek, leśniczy, wielki patriota, mieszkaniec Dąbrówki Leśnej, członek Obornickiego Zarządu Miejsko-Gminnego Kombatantów RP Byłych Więźniów Politycznych i Osób Represjonowanych.

Urodził się 6 stycznia 1922 roku, był repatriantem, odznaczony Orderem Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług położonych w walce o niepodległość RP. Był wśród walczących we wrześniu 1939 roku, został ranny nad Bzurą, kontynuował opór w różnych postaciach z myślą o niepodległości. Przed wojną uczył się w szkole podoficerskiej w armii gen. Kutrzeby. Już po niej ukończył technikum leśne i pracował w leśnictwie w Stepnicy. W latach 50-tych w Czerniejewie piastował funkcję nadleśniczego, lecz ze względów politycznych, po odrzuceniu propozycji wstąpienia do PZPR, został zdegradowany. W 1961 roku objął leśnictwo Wypalanki, a w 1984 przeszedł na emeryturę inwalidy wojennego. Jako członek Armii Krajowej zapisał się na kartach historii jako jeden z Żołnierzy Wyklętych. W październiku w starostwie powiatowym w Obornikach został odznaczony medalem Obrońców Ojczyzny 39-45. Zawsze pogodny cieszył się szacunkiem i sympatią.

Podobne artykuły