Armia strażaków z OSP

UŚCIKOWO. Tradycją się stało, że co roku druhowie z OSP gminy Oborniki spotykają się na wspólnej kolacji w uścikowskiej świetlicy, a przy okazji są obdarowywani niezbędnym sprzętem. W tym roku spotkanie miało wymiar podwójny.

Zbiegło się z otwarciem po remoncie lokalnej remizy strażackiej. Obiekt odnowiono i unowocześniono. Estetyczna część sanitarna i dobre wyposażenie techniczne wprowadziło remizę w XXI wiek. Duszpasterz obornickich strażaków ks. Michał Krych z Kiszewa poświecił budynek i zgromadzonych przed nim druhów z wszystkich jednostek gminy Oborniki oraz gości szczególnych w osobach: Posła na sejm Krzysztofa Paszyka, burmistrza Tomasza Szramy, prezesa struktur gminnych OSP Krzysztofa Tomaszewskiego oraz zastępcę komendanta PSP Dariusza Szramy.

Po zwiedzeniu obiektu wszyscy przeszli do świetlicy, gdzie zgromadzono sprzęt ratowniczy o wartości dobrych 100 tysięcy złotych. Zanim go rozdzielono, burmistrz wraz z posłem na wniosek komendanta Marka Szczurka uhonorowali odznaką ?wzorowy strażak? druha Rafała Dorosza z Rożnowskiego OSP.

Potem Tomasz Szrama wskazując na sprzęt zakupiony przez gminę ze wsparciem ubezpieczycieli i MSW wyliczył, że – strażacy z OSP wyjechali przez 11 miesięcy tego roku do akcji już ponad 800 razy, z czego aż 500 razy do zdarzeń na terenie gminy Oborniki. O to prosili i to jest im niezbędne do ratowania ludzi i mienia a także dla ich własnego bezpieczeństwa, więc muszą sprzęt otrzymać.

Odnosząc się do tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce dzień wcześniej w Paryżu dodał: to nasza armia, gotowa na każde wezwanie ruszyć z pomocą. Ich bronią nie są karabiny, ale dobry sprzęt, wysoka sprawność i doświadczenie oraz determinacja by walczyć o nasze bezpieczeństwo i trwałość naszego mienia. Na koniec oświadczył: w obliczu zauważalnego oszczędzania poprzez zamykanie poszczególnych jednostek OSP zapewniam, że w gminie Oborniki żadna jednostka nie zostanie zamknięta.

Krzysztof Tomaszewski powiedział: wzrosła nasza aktywność a trud został doceniony. Burmistrz Tomasz Szrama ma w sercu taką zwykłą, ludzką życzliwość wobec nas strażaków. Ta wzajemna relacja sprzyja naszemu działaniu i podnosi poziom bezpieczeństwa w gminie.

Tu warto dodać, że ten rok jest wyjątkowo szczodry dla braci strażackiej. Gmina przeznaczyła na wyposażenie OSP ponad milion złotych, kupując sprzęt i najnowocześniejszy samochód bojowy. Burmistrz też zaplanował na rok 2017 rozpoczęcie budowy remizy w Ocieszynie, co dowodzi chęci kontynuacji tej szczodrości wobec strażaków, Tego wieczoru doświadczyli jej najbardziej druhowie z Kiszewa, którym pożar zabrał remizę i część sprzętu. Remiza zastała wyremontowana a potrzebny sprzęt otrzymali i to z tej wyższej półki.

Poseł Krzysztof Paszyk podziękował strażakom za trud, pogratulował działania i obiecał wspierać ich w Sejmie – wiem, że brakuje wielu ważnych zapisów. Po rozdzieleniu sprzętu i wyposażenia druhowie zasiedli do wspólnej strażackiej kolacji.

Podobne artykuły