Poremontowy problem

OBORNIKI, RYCZYWÓŁ. Pewien oborniczanin zakończył niewielki remont i stanął przed problemem pozostałych po nim odpadów. Zebrały się trzy worki gruzu w postaci wełny mineralnej, styropianu czy połamanych płyt gipsowych.

Ustawił je koło pojemnika na śmieci, zmieszane, ale panowie z firmy Remondis tylko pokręcili głowami z dezaprobatą i zabrawszy odpady zmieszane pozostawili worki ze śmieciami poremontowymi tam gdzie stały. Oborniczaninowi nie przyszło na szczęście do głowy, aby owe worki wyrzucić do lasu czy przydrożnego rowu, choć są tacy, którym myśl taka czasami zaświta.

Gmina Oborniki ma najwyraźniej problem z poremontowym odpadami. Gmina Ryczywół ten problem na swoim terenie już rozwiązała. W Ryczywole ma być odbierany drobny odpad poremontowy a punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwany w skrócie pszokiem, powstanie za mleczarnią. Dwa razy w miesiącu będą z niego odbierane odpady. W Obornikach przydałby się podobny PSZOK, którego lokalizacje planowane sa już od lat wielu, a przedświąteczny sezon remontowy właśnie się przecież zaczął.

Podobne artykuły