Nowa kapsuła czasu na kościelnej wieży

OBORNIKI. W miniony czwartek ksiądz proboszcz Zbigniew Urny, zgodnie z zapowiedziami, umieścił nową kapsułę czasu w kuli krzyża, który następnie wmontowano w szczyt wieży kościoła Świętego Krzyża. Zrobił to własnoręcznie w obecności parafian, monterów oraz zastępcy burmistrza Obornik Piotra Woszczyka.

Proboszcz ponownie umieścił w kapsule historyczne dokumenty lub ich kopie odkryte kilka tygodni temu w poprzedniej puszcze. Dołożył do nich między innymi współczesną książkę poświęcona historii parafii, medale oraz zdjęcia i artykuły zapisane na płytach CD i nośniku USB.

Tradycyjnie ksiądz Urny napisał też list od siebie, który umieścił w kapsule. Można w nim będzie po latach przeczytać: w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, Braciom naszym w wierze i potomkom, sporządzono w Obornikach ? 05 listopada 2015 roku za pontyfikatu Papieża Franciszka, gdy Metropolitą Poznańskim jest Abp Stanisław Gądecki. Wciąż żywe są w nas wspomnienia z dnia 1 października 2015 r. Zaprosiłem wówczas na uroczystą sesję Duszpasterską Radę Parafialną i Parafialną Radę Ekonomiczną (dokument z nazwiskami uczestników w załączeniu). Rozpoczynając bowiem w tym czasie remont wzmacniająco-zabezpieczający wieży kościoła św. Krzyża, znaleźliśmy w kuli pod krzyżem puszkę z 1883 roku, która zawierała trzy dokumenty oraz cztery gazety z 31 maja 1883 roku. Otwarcie puszki było dla wszystkich zgromadzonych niezwykłym przeżyciem ? to było przesłanie i prośba o modlitwę Tych, którzy przed nami troszczyli się o ten Dom Boży. Byliśmy prawdziwie poruszeni czytając te słowa: ?Jeżeli pismo niniejsze dojdzie może pokoleń następnych, gdy ciała nasze już w proch rozsypane będą, prosimy serdecznie o łaskawe westchnienie za duszami grzesznemi naszemi do Boga, któremu niech jedynie będzie Cześć i Chwała a Imię Jego niech będzie wysławiane ponad wszystkie wieki od pokolenia do pokolenia!?

Dalej ksiądz proboszcz opisuje historię parafii, w tym wydarzenia z ostatnich stu lat. Na zakończenie listu czytamy: czujemy się zaszczyceni tak pięknym świadectwem wiary i współpracy Polaków i Niemców, katolików i ewangelików, o czym dowiadujemy się z odnalezionych dokumentów, zwłaszcza tego z 31 maja 1883 roku, podpisanego przez budowniczego Stanisława Zygmunta Grosmana. Wspomniany dokument oraz prasę z tamtego roku dołączamy dla przyszłych pokoleń. Dołączamy także nasze współczesne pamiątki w formie pisemnej i elektronicznej. Na koniec i my pokornie prosimy o pamięć przed Bogiem, ufając Jego Nieskończonemu Miłosierdziu. Mamy też nadzieję na spotkanie z Wami w Domu Ojca.

Podobne artykuły