Nie odwołają decyzji o moście wronieckim

OBORNIKI. Zamknięcie mostu wronieckiego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu poruszyło swego czasu wielu mieszkańców Obornik. Wydawało się, że postawienie barierek i znaków zakazu nie ma racjonalnego wytłumaczenia, przecież był to doskonały skrót dla np. samochodów stojących w korkach. Za pośrednictwem burmistrza została wysłana prośba do ZDW w Poznaniu, o pisemne uzasadnienie takiej decyzji, wskazując także możliwe, wg autorów pisma, tymczasowe rozwiązania.

Wielkopolski Zarząd Dróg w odpowiedzi wskazuje, że decyzja o zamknięciu mostu została podyktowana względami bezpieczeństwa, ponieważ w chwili obecnej most nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakie powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Przepisy prawa budowlanego jednoznacznie wskazują o konieczności przeprowadzania inwentaryzacji, przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych obiektów mostowych, co w przypadku obiektu przeznaczonego do rozbiórki, a takim jest most ?wroniecki?, jest bezzasadne. Droga dojazdowa do mostu również nie spełnia wymogów ministerialnego rozporządzenia dotyczącego parametrów dróg.

Właściciel mostu i drogi, czyli Wielkopolski Zarząd Dróg, twierdzi żę nie ma innego wyjścia, jak zamknąć obiekt, ponieważ każde zdarzenie z udziałem kierowców, pieszych czy rowerzystów, które mogłoby mieć tam właśnie miejsce, obciążałoby odpowiedzialnością WZD.

Podobne artykuły