Znacznie droższe dzierżawy

GMINA OBORNIKI. Dzierżawy gminnych gruntów są w porównaniu z cenami rynkowymi prawdziwą okazją. To się jednak ma zmienić, bowiem burmistrz zamierza je urealnić podnosząc cenę dzierżawionych gruntów mocno w górę. I tak ziemia II i III klasy ma kosztować minimum 200 złotych za ha. 150 złotych kosztować ma hektar gruntu klasy IV i 100 złotych a klasę V i VI.

To znaczna podwyżka zważywszy, że dotąd dzierżawcy płacili za hektar od 35 do 50 złotych. Podobnie wzrośnie cena użytków zielonych. Klasa III i IV będzie kosztować 120 zł/ha rocznie a klasa V i VI 80 złotych. Z 10 na 100 złotych za ha wzrośnie też cena gruntu pod bazy biwakowe. W tym ostatnim przypadki burmistrz ma pełne poparcie radnych, którzy uważają, że choć organizatorzy spływów za samo wyjście na dzierżawiony brzeg rzeki opłaty nie pobierają, to jednak zarabiają na spływach, więc tak niska opłata dzierżawna nie miała uzasadnienia.

Podobne artykuły