Nowe oblicze biblioteki

OBORNIKI. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Oborniki zmieniła w ostatnim czasie swoje oblicze. W ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury, biblioteka realizuje w tym roku zadanie o wszystko mówiącej nazwie: ?Zakup wyposażenia biblioteki, w tym sprzętu do archiwizacji dokumentów życia społecznego i materiałów audiowizualnych?.

Zakupiono nowe regały do oddziału dziecięcego i wypożyczalni dla dorosłych, sprzęt nagłaśniający, rzutnik i ekran oraz zestaw komputerowy do sekcji książki mówionej. Z pozyskanych środków wyposażono w meble i nowoczesny sprzęt nowy dział biblioteki – archiwum multimedialne. Jego zadaniem jest gromadzenie, opracowanie i archiwizacja dokumentacji ilustrującej życie lokalnej społeczności.

Podobne artykuły